Drygt 100 bränslecellsdrivna Toyota Mirai som taxi

I Köpenhamn med omnejd rullar nu fler än 100 Toyota Mirai i taxitrafik. Det appbaserade taxiföretaget DRIVR har ett samarbete med Toyota om att använda bränslecellsdrivna taxibilar i sin trafik.

  • Toyota och taxibolaget DRIVR lanserar drygt 100 bränslecellsdrivna taxibilar i Köpenhamn
  • Ett grönt initiativ på väg mot Köpenhamns mål om att enbart ha taxibilar med nollutsläpp 2030
  • Taxibranschen anses vara en nyckelspelare i den gröna omställningen

Den gröna omställningen av taxibranschen pågår för fullt. I Danmark har regeringen till exempel satt upp två tydliga mål: från 2025 får inga nya taxibilar som släpper ut koldioxid eller skadliga ämnen rulla ut på gatorna, och från 2030 gäller reglerna för hela taxibeståndet.

Den appbaserade taxitjänsten DRIVR är ett av de taxiföretag som tar täten med omställningen. Deras kunder har länge kunnat välja mellan att åka med en elhybrid, batterielektrisk eller vätgasdriven elbil.

Vattenånga enda utsläppet

I början av november ökades tempot ytterligare då DRIVR nådde över 100 bränslecellsbilar i sin taxiflotta. Samtliga är Toyotas bränslecellsbil Mirai, som är världens första serietillverkade vätgasdrivna bränslecellsbil med enbart vattenånga som utsläpp.

”Det råder inga tvivel om att taxibranschen är en nyckelspelare i den gröna omställningen. De är ständigt i tjänst och tillryggalägger många mil varje dag. Skiftet från diesel till grön vätgas säkerställer samma flexibla mobilitet, men utan skadliga utsläpp.”
Tejs Laustsen Jensen, vd Hydrogen Danmark

 

DRIVR vann en offentlig upphandling om att ansvara för alla körningar inom Köpenhamn som innefattar barn med funktionsvariationer, transporter till och från sjukhus, kommunanställda på tjänsteuppdrag samt politiker. Det innebär att dessa grupper alltid kommer att transporteras med utsläppsfria, säkra bränslecellsbilar när de åker taxi.

”Vi är mycket stolta över att DRIVR fått förtroendet att sköta detta viktiga uppdrag och därmed bidra till att göra samhällstransporterna i Köpenhamn grönare. Vi är mycket tacksamma över samarbetet med Toyota, som hjälpt oss att genomföra uppgiften med en stor mängd nya Toyota Mirai bränslecellsbilar.”
Haydar Shaiwandi, vd DRIVR

Ökande efterfrågan

Toyota ser en ökande efterfrågan på bränslecellsbilar i taxibranschen och välkomnar det framåtblickande förhållningssätt som DRIVR har.

Bränslecellsbilar i form av Toyota Mirai, redo att utföra utsläppsfria taxiresor.

De drygt 100 bränslecelllsdrivna taxibilarna i DRIVR ingår i det europeiska projektet för vätgasbaserade transportlösningar, Hydrogen Mobility Europe (H2ME2), samt Zero Emission Fleet vehicles For European Rollout (ZEFER), som stöttas av The Hydrogen And Fuel Cell Undertaking (FCH JU) där såväl Köpenhamns stad som Toyota och vätgasindustrin ingår. Projektet syftar till att sprida vätgasbaserade transportlösningar inom EU.

Spara artikeln