Fem stjärnor till Toyota Mirai i Euro NCAP

Toyotas bränslecellsbil, Mirai, får högsta betyg – fem stjärnor –  i Euro NCAPs krocktest. Euro NCAP ägnade särskilt uppmärksamhet åt Mirai med tanke på att den drivs med vätgas och således går i bräschen för en teknik som väntas få stor betydelse för att minska utsläppen av koldioxid.

Andra generationen av Toyotas bränslecellsbil Mirai presenterades 2020 och började levereras till kunder under 2021.

Nu har den genomgått krocktester och säkerhetsbedömning av den europeiska organisationen för krocksäkerhet, Euro NCAP. Resultatet är högsta betyg – fem stjärnor – och goda vitsord för hög säkerhet både för dem som färdas i bilen och oskyddade trafikanter.

Den avancerade tekniken i Toyota Mirai, med tre vätgastankar på totalt 5,6 kg samt bränsleceller som omvandlar vätgasen till elektricitet, ägnades extra intresse från Euro NCAP. Inte minst undersökte Euro NCAP hur vätgastankarna och resten av bränslesystemet påverkades såväl under själva kollisionen som efteråt.

Vätgassäkerheten med beröm godkänd

Även här blev betyget med beröm godkänt. Euro NCAP konstaterar att det faktum att Mirai drivs av vätgas inte hade någon som helst effekt på bilens inneboende säkerhet.

Toyota Mirai är som standard utrustad med ett omfattande paket av aktiva säkerhetsfunktioner. Dessa ingår i senaste generationen av Toyota Safety Sense. Systemen fick höga poäng i Euro NCAPs granskning och bidrar till att Toyota Mirai får högsta betyg för säkerheten som helhet

Spara artikeln