Om Toyota

Toyota är ett företag som är byggt på grundläggande värderingar av respekt för människor och ständig förbättring. Men det har varit en lång resa kantad av utmaningar och lärdomar.

Redan 1935, när den första Toyota-bilen tillverkades, var konkurrensen stenhård på den japanska bilmarknaden. De inhemska tillverkarna hade redan fått se sig slagna av amerikanska Ford och General Motors. Trots det lyckades dåvarande vdn Kiichiro Toyoda övertyga styrelsen om att ändra inriktning på företaget – från familjens vävstolsfabrik till fordonstillverkare.

Åren som följde var tuffa, inte bara på grund av konkurrensen utan också på grund av världskriget som stod för dörren. Några personbilar hann visserligen att tillverkas innan kriget bröt ut, men snart förbjöds tillverkning av personbilar för civilt bruk.

Företaget togs över av myndigheterna som bestämde att de i stället skulle bygga lastbilar – men snart därefter togs hela landet över av amerikanska myndigheter som stängde igen verksamheten helt och hållet.

Först tio år efter att den första bilen, Toyota A1, hade tillverkats kunde produktionen återupptas, men det var i ett sargat Japan. Bristen på råvaror var akut och kunderna hade inte råd att köpa de fåtal bilar som tillverkades, men företagets uppfinningsrikedom var stor och till sist fick företaget en stororder på lastbilar till den amerikanska armén.

I andrummet passade Eiji Toyoda på att resa till USA för att studera de så framgångsrika bilfabrikerna – naturligtvis för att se och lära.

Snart växte ekonomin och med det företaget Toyota.

Eiji hade tagit fasta på det han såg i konkurrenternas framgångsrika amerikanska fabriker och 1952 tillverkade man 14 000 fordon och exporterade till helt nya marknader, i Asien såväl som i Centralamerika.

Kombinationen att kombinera lärdomarna från USA med företagets unika kvalitetstänk och ”Just in Time”-devisen visade sig mycket framgångsrik och det dröjde inte länge innan produktionen flerfaldigades – och snart bestämde man sig för att försöka sig på den massiva USA-marknaden.

Även där fick man en tuff start med bilar byggda för helt andra förhållanden än den amerikanska trafiken, men med lyhördhet, ödmjukhet och förståelse anpassades bilarna som snart stod som nationella bästsäljare.

 

I dag säljs Toyota-bilar på fler än 170 marknader runt om i världen, anpassade och utvecklade för respektive plats och förhållanden. Med målet att korta transporter, minska ledtider och effektivisera såväl produktion som logistik sker tillverkningen på mer än 50 platser runt om i världen, vilket också gör att mer än 80 procent av de bilar som säljs i Europa också tillverkas här.

Dessutom var det Toyota Prius som var pionjären inom elektrifiering redan när den introducerades för mer än 20 år sedan.

Tack vare hybridtekniken och ständig förbättring och vidareutveckling har Toyota i dag Europas lägsta genomsnittsutsläpp av koldioxid.

Mer än varannan bil som säljs i Europa är en elhybrid som kombinerar eldrift med världens mest effektiva bensinmotorer för minsta möjliga miljöpåverkan, precis som det ska vara. Det har också gjort att Toyota sedan introduktionen av Prius har sålt över 15 miljoner elhybrider världen över.