The Toyota Way

The Toyota Way är ramverket för våra grundläggande principer och värderingar och något alla de 370 000 medarbetarna inom Toyota-koncernen ska verka efter.

Genchi Genbutsu

Gå tillbaka till ursprungskällan för att med egna ögon ta reda på fakta, så att du är säker på att ha rätt underlag för att fatta beslut.

Kaizen

Kaizen innebär ständig förbättring. Ingen process är perfekt – det finns alltid utrymme för innovation och utveckling. Alla har ett ansvar.

Utmaningar

Det krävs mod och kreativitet för att klara alla utmaningar och uppnå den långsiktiga visionen.

Teamwork

Det börjar alltid med människor. Vi ska stimulera både personlig och professionell utveckling för individen och teamet

Respekt

Respektera medarbetare, leverantörer, konkurrenter, miljö och omvärld.

Gör allt för att förstå, acceptera, ta ansvar och skapa ömsesidigt förtroende.

The Toyota Way

Två beståndsdelar

– att vi ständigt söker förbättring genom att utmana våra invanda föreställningar och möta varje utmaning med kreativitet och mod,

– att vi respekterar både våra kolleger och andra för vad de åstadkommer och vilka de är. Det inkluderar idéer samt kulturella och personliga trosuppfattningar. Vi ska skapa en mångfaldig och hållbar personalgrupp som speglar samhället och vår skiftande kundbas.