Toyota Financial Services

Toyota Financial Service är ett helägt dotterbolag till Toyota Motor Corporation som verkar för att erbjuda hållbara finansiella tjänster som förenklar och förbättrar livet för såväl Toyota-kunder som alla andra.

Grundat för första gången 1982 i Australien och lanserat året därefter i USA är Toyota Financial Services i dag ett av världens främsta finansbolag för fordon. Med huvudkontoret i Japan finns företaget i dag representerat på mer än 35 marknader runt om i världen. Under 2019 finansierade gruppen fordon till ett totalt värde om motsvarande nära två biljoner kronor.

Ï Europa ingår Toyota Financial Services, med europeiskt huvudkontor i Tyskland, i flera av regionens viktiga mobilitetsprojekt. Genom starkt samarbete med Toyota Motor Europe och respektive nationell generalagent förbereder och driver Toyota Financial Services utvecklingen av innovativa affärsidéer genom att grunda nya företag, bygga nya samarbeten och sätta upp en ny företagsstruktur.

2018 grundades Toyota Fleet Mobility som är samägt av Toyota Financial Services och Toyota Motor Europe för att erbjuda bättre finansierings- och fordonstjänster för små och medelstora företag.

Sedan 2018 samarbetare också Toyota Financial Services inom ”Mobilitas board” tillsammans med Toyota Connected, Toyota Fleet Mobility, Toyota Insurance Management och Mobility & Connected car från Toyota Motor Europe för att utveckla och implementera nya mobilitetstjänster med målet att erbjuda integrerad och behovsstyrd mobilitet till såväl städer, företag som enskilda individer.

I Europa har Toyota Financial Services 1 500 medarbetare baserade på mer än 18 platser i Europa och Afrika. Globalt har Toyota Financial Services mer än 10 000 medarbetare. I Sverige ingår Toyota Financial Services i Toyota Sverige och har sitt svenska huvudkontor i Sundbyberg utanför Stockholm.