Mobilitet och säkerhet

Varje transport och varje resa måste ske på smartast tänkbara sätt med mindre miljöpåverkan. Helt enkelt resa bättre genom att välja rätt typ av fordon för varje resa.

Det är därför vi har bestämt oss för att bli världsledande på mobilitet, oavsett vilka behov du som kund har eller var du befinner dig.

Som en av världens största fordonskoncerner har Toyota Motor Corporation ett särskilt ansvar. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är trafikolyckor den enskilt vanligaste dödsorsaken för barn och unga vuxna mellan 5 och 29 år runt om i världen.

 

Låginkomstländer är särskilt drabbade. Parallellt med att fortsätta utveckla smartare och mer effektiv teknik arbetar vi också intensivt med att öka medvetenheten hos bilister och göra aktiva säkerhetssystem tillgängliga oavsett världsdel.

Varje timme, året om, läggs motsvarande tio miljoner kronor på forskning och utveckling inom Toyota-koncernen. Våra omfattande aktiva säkerhetssystem inom Toyota Safety Sense finns tillgängliga på 100 marknader i världen.

 

Mer än 90 procent av alla Toyota- och Lexusbilar som säljs i Japan, Nordamerika och Europa har systemet inbyggt. Under 2019 utsågs bland annat Toyota RAV4 till Sveriges säkraste bil av försäkringsbolaget Folksam.

Lika viktigt som det är att utveckla ny smart teknik är att göra den tillgänglig för så många som möjligt. I stället för att bara fokusera på passagerarbilar och individuella kunder kan vi sprida ny teknik via kommersiella fordon för både samhällen och företag. I stället för att utveckla egen teknik kan vi hitta nya samarbetspartners som delar vår vision.

 

Vi kan även dela med oss av våra patent för att hjälpa utvecklingen framåt. I stället för att enbart sälja bilar kan vi erbjuda tjänster där fordon ingår i ett större system. Vi fokuserar på att brett och öppet bidra till ett förbättrat samhälle.

Men för att lyckas på vägen till en ny affärsmodell som mobilitetsleverantör krävs det också att vi förändrar vårt sätt att tänka. Därför söker vi nya samarbeten och partnerskap i branscher långt utanför vår egen. Tillsammans med nya vänner kommer vi att kunna erbjuda framtidens mobilitet med kunden och individen i centrum, för ett bättre och mer inkluderande samhälle.

Ett första steg är introduktionen av Kinto – vårt nya varumärke helt dedikerat till mobilitetstjänster. Inom Kinto kan alla typer av mobilitet rymmas, från samåkning genom en app till bilpooler och smarta prenumerationstjänster.

Läs gärna mer om Kinto här.