Användarvillkor

Genom att besöka och använda SVERIGE.TOYOTA, accepterar du användarvillkoren utan begränsningar eller förbehåll. Såväl villkoren som varje tillämplig lag gäller för ditt besök på sajten. Allt innehåll omfattas av upphovsrätten.

Sajtens innehåll

SVERIGE.TOYOTA (nedan kallad sajten eller denna sajt innehåller information om Toyota Sveriges produkter och tjänster. Toyota Sverige består av flera företag och varumärken knutna till Toyota Motor Europe, Toyota Motor Corporation och Toyota Financial Services. All information på sajten har uteslutande informationsspridande syfte. Sajten ska ej betraktas eller användas som en ersättning för information som är tillgänglig hos auktoriserade återförsäljare och verkstäder. Informationen på sajten är inte juridiskt bindande och utgör inget försäljningserbjudande.

Användande av bilder

Allt material som finns på denna sajt är endast till för redaktionellt eller personligt bruk. All användning av materialet för marknadsföring, annonsering eller andra kommersiella syften är förbjudet. Genom att använda sajten och ladda ner material godkänner du dessa villkor.

Allmän information

Toyota Sverige gör allt som rimligen är möjligt för att all information på sajten ska vara korrekt. Trots detta kan ingen garanti mot felaktigheter på sajten lämnas och Toyota Sverige fråntar sig därför ansvaret för att informationen är korrekt och fullständig. Sajten och all information i densamma delges dig ”som den är”, utan några uttryckta eller eljest lämnade garantier. Toyota Sverige förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning företa förändringar avseende bilmodeller, utrustning, specifikationer samt tillgänglighet.

Prisinformation

Prisinformationen som finns i eller tillhandahålls genom denna sajt har uteslutande informationsspridande syfte och utgör inget försäljningserbjudande . Prisinformationen är ej heller bindande för auktoriserade återförsäljare och verkstäder. För varje köp av en produkt gäller de villkor som återfinns i det för det aktuella köpet särskilt upprättade försäljningsavtalet.

Användning av cookies

Toyota Sverige tar hjälp av cookies för tjänster som Toyota Sverige tillhandhåller via sin webbsida, för statistisk utvärdering och analys. En cookie är en textfil som sparas på exempelvis din dator och som möjliggör identifikation av din dator. Läs vår cookiepolicy för mer information.

Copyright och övriga rättigheter

Framställandet av och innehållet i denna sajt skyddas av industriella och intellektuella rättigheter. Information, text, bilder och grafik får endast användas för redaktionella och personliga, icke-kommersiella ändamål. De får inte återges, ändras, vidarebefordras eller publiceras helt eller delvis, oavsett ändamål utom för att titta på, utan att skriftligt tillstånd först har inhämtats från Toyota Sverige.

Varumärken

Alla varumärken, logotyper, etc som visas på Toyota Sveriges sajt tillhör Toyota Motor Corporation, Toyota Motor Europe, Toyota Financial Services eller tredje part och får inte användas, laddas hem permanent, kopieras eller distribueras på något sätt utan skriftligt tillstånd från aktuell ägare (Toyota Motor Corporation, Toyota Motor Europe, Toyota Financial Services alt. tredje part).

Hyperlänkar

Sajten kan innehålla hyperlänkar till andra sajter som är helt beroende av denna sajt. Toyota Sverige garanterar inte att informationen i sådana länkar eller i andra sajter är korrekt eller fullständig. Tillträde till annan sajt via länk från sajten sker på egen risk.

Uppdatering av policy

Toyota Sverige förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera denna policy när så behövs. Du erbjuds att besöka denna sida för att kontrollera policyn varje gång du besöker sajten.