Mobilitet genom KINTO

“Mitt mål är att transformera Toyota från ett bilföretag till en mobilitetsleverantör, och för mig är möjligheterna vad vi kan bygga oändliga. Jag är fast besluten att skapa nya vägar att röra sig och koppla samman våra kunder runt om i världen, i städer eller såväl bara rakt över rummet.”

— Akio Toyoda, januari 2018.

I Toyota-koncernen tycker vi att alla ska ha friheten att röra sig. Många av våra städer blir allt mer tätbefolkade och våra liv uppkopplade. Vi behöver nya sätt att ta oss från A till B. Vi behöver lösningar som är smarta, enkla att använda och påverkar miljön så lite som möjligt oavsett när du behöver resa, hur du behöver resa eller var du befinner dig.

Det är Kinto, från Toyota och Lexus. Det är också nästa steg för oss som fordonskoncern. Under 1930-talet gick vi från att bygga vävstolar till bilar, under 1980-talet växte Lexus fram och revolutionerade premiumbilvärlden och nu befinner vi oss på nästa spännande resa: Den från att vara biltillverkare till att bli mobilitetsleverantör.

 

Kinto är ett eget varumärke inom Toyota-koncernen som redan nu finns på vissa marknader i världen där vi erbjuder olika typer av mobilitet. I Sverige erbjuder vi smart och effektiv stationsbaserad bildelning, till en början i Stockholm men i fler städer allt eftersom efterfrågan ökar och möjligheterna till en effektiv, tillgänglig och smart bildelning växer fram.

Beroende på var du befinner dig i världen och hur kundefterfrågan ser ut i respektive land kan tjänsterna från Kinto se olika ut. Inom Kinto ryms det möjligheter för såväl smarta tjänster för samåkning, taxi, prenumerationsbaserat bilinnehav och smidig leasing – utöver smarta bilpooler och bildelning förstås. Vi kallar det KINTO Share, KINTO Join, KINTO One, KINTO Flex och KINTO Ride.

Vårt mål är “Ever Better Mobility For All” och våra kärnvärden integritet, innovation, passion och långsiktighet delar vi med Toyota-koncernen i stort. Vi är övertygade om att vi i framtiden kan erbjuda en sömlös lösning som alla kan lita på – oavsett var du befinner dig och oavsett vart du ska. Vi tror inte på att begränsa resandet, vi måste bara resa smartare.

Detta är KINTO

Tillgänglig, hållbar och smart mobilitet

KINTO är Toyota-koncernens globala mobilitetsleverantör. Lanserades i Europa under 2020 och i Sverige samma år.

Läs gärna mer om KINTO i Sverige på kinto-mobility.se