Tokuyama och Toyota sluttestar nya stationära bränslecellsgeneratorer

Toyota har inlett verifieringstester med en stationär bränslecellsgenerator som använder vätgas framställd ur biprodukter. Testerna görs i samarbete med Tokuyama Corporation och äger rum vid  Tokuyamas fabrik i Shunan. Bränslecellerna som används är de samma som i bränslecellsbilen Toyota Mirai och testerna ska pågå till slutet av mars 2022.

Genom att använda samma komponenter som i Toyota Mirai, exempelvis bränslecellsstacken, strömstyrenheten (PCU) och sekundärbatteriet är målet att tillverka en högpresterande generator till rimligt pris. Utvecklingen av bränslecellsgeneratorn har gjorts i samarbete mellan Toyota och Toyota Energy Solutions, Inc.

Denna bränslecellsgenerator baseras på en generator med 100 kilowatts utgående effekt som har genomgått verifieringstester sedan september 2019 vid Toyotas Honshafabrik i Toyota City. Den utgående effekten har sänkts till 50 kilowatt och andra förbättringar har genomförts, bland annat i hur komponenterna placeras för att underlätta underhåll och service.

En grundbult i de nya testerna är användningen av vätgas som biprodukt från Tokuyamas tillverkning av natriumhydroxid. På så sätt används klor-alkaliprocessen för att framställa bränsle till bränslecellsgeneratorn.

Tokuyama ansvarar för att stadigvarande leverera vätgas och Tokuyamas fabrik förses med elektricitet från bränslecellsgeneratorn motsvarande 50 kilowatt.

Toyota kommer verifiera och validera allt som rör energieffektivitet (den mängd elektricitet som genereras per mängd vätgas), stabiliteten i strömförsörjning, hållbarhet, underhåll av generatorn samt påverkan från salt i luften från havet. Dessutom kommer testerna att användas för att beräkna hur produktionen av elektricitet påverkas av vätgas som biprodukt, och hur ekonomin påverkas i jämförelse med att köpa vätgas från externa leverantörer.

För framtiden kommer Tokuyama, som är en av Japans ledande tillverkare av kemikalier, att genomlysa affärsmodellen för att leverera vätgas som biprodukt av hög kvalitet. För att öka användningen av bränslecellsgeneratorer kommer Toyota överväga ytterligare forskning och utveckling samt affärsmodeller för att stärka generatorns position på marknaden. Detta genom att erbjuda flera modeller och öka energieffektiviteten samt göra generatorerna mer kompakta och minska kostnaden.

Med dessa tester hoppas Tokuyama och Toyota ytterligare flytta fram positionerna när det gäller att förverkliga vätgassamhället.

Grundspecifikationer

Bränslecellsgenerator

Bredd x djup x höjd:
2,9 x 1,5 x 2,7 meter.

Vikt:
cirka 3,5 ton.

Huvudsakliga komponenter från Mirai:
Bränslecellsstack, strömstyrenhet (PCU), sekundärbatteri, luftkompressor.

Nominell effekt:
50 kilowatt (kW).

Effektgenerering efter transmissionsförluster:
Målet är minst 50 procent.

Spänning / faser / frekvens:
AC 210 volt / trefas / 50/60 Hz.

Typ av bränslecell:
Solid polymerelektrolyt.

Vätgaskvalitet:
Ren vätgas (99,97 procent).

Starttid:
40 sekunder (för att uppnå nominell effekt).

 

Spara artikeln