Woven City – så växer Toyotas prototypstad fram

Toyotas prototypstad Woven City börjar materialiseras. Där ska framtidens teknik för samhällets alla aspekter utvecklas och testas i skarpt läge. Här presenterar vi några filmer som visar tankarna bakom staden och hur långt arbetet har kommit.

Berget Fuji är 3 776 meter högt och den snöklädda siluetten är en symbol för Japan. Till skillnad från Sveriges högsta berg, 2 106 meter höga Kebnekaise, är Fuji beläget mitt i civilisationen bara tio mil från Tokyo. Förvisso är Fuji omgärdat av en nationalpark, men likafullt med det japanska vardagslivet tätt inpå sig.

Inte långt från det heliga berget låg tills nyligen en av Toyotas mest traditionstyngda fabriker, Higashi-Fuji där det tillverkats fordon under 53 år – alltifrån limousinen Century till JPN Taxi. Totalt har 7,52 miljoner bilar producerats i fabriken.

Klassisk fabriksmark blir framtidens stadsmiljö

Men när Toyota beslöt att satsa mer på regionen Tohoku, som drabbades hårt av jordbävningskatastrofen 2011, blev plötsligt marken vid Higashi-Fuji ”över”. Det är en lite hårddragen beskrivning, men ungefär så drastiskt var det.

Den naturliga frågan var då hur den attraktivt belägna ytan skulle kunna komma till nytta för framtidens Toyota – och för vårt framtida samhälle.

Svaret kan verka självklart, men lär ha krävt både kreativitet och mod att tänka ut. Alldeles enkelt att bygga en helt ny stad är det nämligen inte.

Men mindre än ett år efter att Akio Toyoda presenterat projektet vid CES-mässan i Las Vegas togs de första, symboliska spadtagen för det som ska bli Woven City – en prototypstad för de lösningar som Toyota och dess samarbetspartners planerar.

Namnet Woven City anspelar på historien – Toyotakoncernen startade med tillverkning av vävstolar – och knyter även an till framtidsbolaget Woven Planet samt dess dotterföretag. I dessa bolag pågår forskning inom mängder av områden med framtida mobilitet som övergripande, gemensam nämnare.

Men ”väven” kan även ses symboliskt för hur historien vävs samman med framtiden, hur Higashi-Fuji binds samman med Tohoku samt – på sikt – hur hela världen knyts ihop allt tätare.

”Det är bara en idé, men om vi tror på den så kommer vi att finna vägen framåt”, sade Akio Toyoda när han lättade på förlåten för de anställda vid Higashi-Fujifabriken redan i juli 2018.

Husen kommer att byggas av trä och byggnadstekniken blandar traditionellt japanskt hantverk med de senaste rönen.

De boende kommer att kunna ta del av den allra senaste tekniken med robotar och artificiell intelligens  – men alltid med människans behov och önskningar som utgångspunkt.

Parkmiljö kommer att prägla Woven City. Fotgängare, långsamtgående mobilitetshjälpmedel och självkörande transportmoduler samsas men hålls samtidigt isär.

Sedan dess har ett intensivt arbete pågått. Städer som vi känner dem har vuxit fram organiskt med tekniska och kulturella framsteg. Här handlar det om att skapa en hel stad med de stora pusselbitarna på plats från början– och som sedan ska vidareutvecklas långt in i framtiden.

Tanken är att i skarpt läge forska fram och testa lösningar som ska göra livet i en stad enklare, säkrare, hållbarare och mer glädjerikt. Woven City kommer att bli en prototypstad där människor faktiskt ska leva sina liv precis som vanligt, fast med massor av ny teknik till sin hjälp. Uppkoppling är givetvis en ledstjärna, liksom artificiell intelligens (AI).

Vätgas blir energibärare

Grundpelarna är de som Toyota redan formerat, exempelvis satsningen på vätgas som energibärare för en mängd applikationer i samhället samt omställningen till leverantör av mobilitet.

Det kan låta som en floskel att en biltillverkare ska gå från att tillverka bilar till att erbjuda mobilitet för livets alla behov och skeden, men om inte förr kommer dimmorna att skingras när Woven City växer fram.

Ännu har inte något faktiskt byggande inletts på den gamla fabrikstomten, men desto mer sker vid huvudkontoret för Woven Planet. Dels skapas där en ”digital tvilling”, det vill säga en digital modell av hela den planerade staden, där alla funktioner och aspekter ska kunna testas virtuellt innan de konstrueras och förverkligas i sinnevärlden.

Dels byggs fysiska delar av staden upp för att på riktigt kunna prova ut varje enskild detalj. Ett exempel är det robotiserade logistiksystemet. Till Woven Citys logistikcenter levereras alla varor som ska in i staden.

Självkörande varuleveranser – under jord

Under staden kommer ett sinnrikt system av kulvertar att byggas, där självkörande distributionsfordon kommer att pila runt. Varan fraktas på en sådan självkörande vagn till rätt huskropp, där vagnen tar hissen upp och levererar godset i en ”postlåda” vid lägenheten.

Omvänt kan såväl ”utgående post” som sopor levereras direkt från bostaden. På sikt ska logistiksystemet bli helt robotiserat, men i ett första steg tänker sig Woven Planets ingenjörer att människor och maskiner ska samverka.

Även vätgasinfrastrukturen kommer att placeras under marken för att finnas i nära anslutning till de applikationer där energin behövs, utan att markyta tas i anspråk.

I bostäderna kommer också robotar att finnas, men alltid på människornas villkor. Kanske har en äldre person större nytta av att en robot kan hämta tunga varor i postlådan och köra in dem i lägenheten än yngre personer.

En viktig utgångspunkt är att tekniken ska följa invånarna och inte tvärtom, trots att utgångspunkten är att staden ska vara en drivbänk för ny teknik. Woven Planet räknar med att både pensionärer och unga barnfamiljer kommer att vilja bo i Woven City, men en viktig målgrupp är så klart i vid bemärkelse uppfinnare.

Det kan vara entreprenörer, forskare, konstnärer och andra kreativa målgrupper personer som aktivt kommer att arbeta med utvecklingen av staden. För den dag den är inflyttningsklar är den nämligen långt ifrån färdig. Precis som hela grunden för Toyotas filosofi är att ständigt utveckla och förbättra kommer även Woven City att vara föremål för kontinuerlig utvärdering och förändring. Ett ”living laboratory”.

Tre zoner för trafiken

Det inbegriper givetvis även själva stadsmiljön. Gatunätet är uppdelat i tre zoner:

  1. En zon för snabba, självkörande fordon som Toyota E-Palette,
  2. Nästa zon kallas ”urban promenade” och där samsas fotgängare med långsamtgående mobilitetsfordon,
  3. Den tredje typen av gata blir en park med gångvägar enbart för fotgängare.

”En typisk stadsgata i dag är rörig med allt och inget överallt”, säger arkitekten Bjarke Ingels som ansvarar för stadsplaneringen och den arkitektoniska utformningen av Woven Planet.

Danske Bjarke Ingels driver arkitektkontoret BIG (Bjarke Ingels Group) som har ritat alltifrån Legohuset i Billund till Googles stora campus i Kalifornien. För Woven City är han en av nyckelpersonerna som tillsammans med Akio Toyoda formulerar tankarna för staden.

Husen kommer till stor del att byggas av koldioxidneutralt trä och tekniken ska kombinera traditionell japanskt trähantverk med moderna tillverkningsmetoder.

Cirka 2 000 personer kommer att bo i Woven City. Alla får kanske inte utsikt över Mount Fuji från vardagsrummet, men alla kommer att leva i en unik miljö där framtiden är närvarande i varje detalj. Och det snöklädda berget finns där alldeles intill – som en fast punkt i en snabbt föränderlig tillvaro.

Spara artikeln