Toyota visar hur självkörande e-Palette kan fylla många funktioner

Ett nyutvecklat styrsystem gör att det självkörande, elektriska fordonet e-Palette kan få praktisk nytta i mängder av sammanhang. Toyota Motor Corporation har adderat ännu en pusselbit på vägen mot autonoma, mobila tjänster.

e-Palette är ett kompakt, självkörande fordon som kan användas i mängder av sammanhang. Namnet e-Palette syftar på just detta – att fordonet med sin flexibla interiör har en bred uppsättning möjliga funktioner för olika typer av uppdrag.

e-Palette är eldriven (batteri) och anpassad för det som kallas Autono-MaaS, vilket ska utläsas ”autonomous mobility as a service”. På svenska autonom mobilitet som tjänst och en väg mot att realisera framtidens transportlösningar. 

I samarbete med flera partners är Toyota Motor Corporation i full färd med att planera hur sådana fordon ska ingå i Woven City, som är Toyotas fullt uppkopplade prototyp för en framtida stad. Men målet för e-Palette är att fordonet ska kunna användas i flera kommersiella sammanhang och olika regioner under det tidiga 2020-talet.

När Toyotas ordförande Akio Toyoda presenterade sitt mål för hur Toyota ska bli ett mobilitetsföretag vid CES i januari 2018 lanserades även e-Palette som en symbol för mobilitet utöver bilar. Själva fordonet debuterade vid Tokyo Motor Show 2019 och det kommer bland annat att göra tjänst för transport av tävlande och funktionärer vid Olympiska och Paralympiska Spelen 2020, som flyttats fram till juli 2021 på grund av Covid-19.

Nya krav på mobilitet i samhället

Covid-19 har förändrat hur vi lever våra liv och skapat nya behov av mobilitet som inkluderar transporter med distans mellan passagerarna. I framtiden kommer även ett ökat behov av att frakta gods. De demografiska förändringarna i samhället kommer också att ställa nya krav på mobilitet och där kan e-Palette samt andra Autono-MaaSlösningar svara upp mot behoven.

För att möta sådana krav och förväntningar har Toyota som mål att förverkliga ”just-in-time”-tjänster som ”kör dit det behövs, när det behövs och i rätt tid”. Som ett steg har Toyota utvecklat ett styrsystem för e-Palette baserat på Toyota Production System (TPS).

Styrsystemet kommer att tillhandahållas som en ny funktion i Toyotas Mobility Services Platform (MSPF) och innehålla Autonomous Mobility Management System (AMMS) för anslutning till fordon samt e-Palette Task Assignment Platform (e-TAP) för förbindelse med människor. Systemet kommer att minska väntetider och trängsel.

Rymligt och enkelt att anpassa för olika ändamål.

e-Palette stannar automatiskt för fotgängare.

Med målet att uppnå perfekt TPS-baserad ”just-in-time”-tjänster kan AMMS sända e-Palettefordon när det behövs, dit det behövs och i det antal som behövs. Schemat kan ändras enkelt med fordon som automatiskt skickas ut och sedan återvänder. När fler fordon sänds ut justeras intervallerna mellan dem automatiskt. Felaktigheter upptäcks även automatiskt och, om det sker, skickas fordonet tillbaka till depån och ersättningsfordon sänds omedelbart till rutten. I händelse av en olycka kan fordonen stoppas och återvända automatiskt.

I linje med förhållningssättet ”Jidoka” (automatisering med mänsklig touch) i TPS introducerades e-TAP som en visuell styrfunktion. Visualisering av avvikelser gör det möjligt för en enda person att handha ett flertal fordon, istället för att en person kontinuerligt övervakar ett fordon. Det innebär en mindre personalstyrka. Arbetsinstruktioner tillhandahålls automatiskt. Uppdragshanteringen är gjord för att möjliggöra kortare ledtider för underhåll och möjlighet att utföra högkvalitativa tjänster med begränsad personal.

Prototypstaden Woven City

Keiji Yamamoto, ordförande för Toyotas Connected Company, säger så här: ”Enligt filosofin som Akio Toyoda introducerade nyligen är vår vision ’Creating Mobility for All’ och att varje person som arbetar inom Toyota ska handla på så sätt att det skapar lycka för mänskligheten i linje med vårt uppdrag ’Producing Happiness for All’. En av de plattformar där dessa handlingar kommer att genomföras är e-Palette. Med det nya styrsystemet kommer e-Palette växa med det aldrig färdiga och ständigt växande projektet Woven City.”

Woven City utgår från människan och är en prototypstad för att testa och utveckla tekniker som automatiserad körning, MaaS, personlig mobilitet, robotteknik, smart hem och artificiell intelligens. Att låta e-Palette tjänstgöra i verkligheten där människor lever kommer att ge mängder av kunskap och erfarenheter som gör att plattformen kommer att utvecklas och möjliggöra säkra och bekväma tjänster. Framöver siktar Toyota på att samarbeta med olika partners för att kommersialisera e-Palette inom flera områden under första halvan av 2020-talet.

Här nedanför kan du se några korta filmklipp som visar hur e-Palette är tänkt att fungera i några situationer.

Spara artikeln