Från biltillverkare till mobilitetsleverantör – så ställer TOYOTA om

Bilvärlden står inför en av sina största förändringar någonsin – en ’once in a century transformation’. För Toyota-koncernen innebär det att utvecklas från att vara biltillverkare till en fullskalig leverantör av mobilitet. Målet är större frihet åt alla, lägre miljöpåverkan och ett helt nytt sätt att se på och använda bilen som transportmedel.

Once in a century transformation. På svenska: en förändring så genomgripande att den bara kan förväntas ske en gång per sekel.

Det låter dramatiskt och det är dramatiskt. Men det är samtidigt ett krav på omvandling som skapar möjligheter för den som har viljan och förmågan att tänka nytt.

Om det är något som präglat Toyota under hela företagets levnad är det just att aldrig fastna i gamla mönster, aldrig låta sentimentala hänsyn ligga i vägen för nödvändig förändring.

Det kan låta motsägelsefullt med tanke på att Toyota samtidigt vårdar sin historia, varje dag och i varje handling. I själva verket är det två sidor av samma mynt. Att ständigt våga och vilja ompröva sin verksamhet – det är Toyotas historia. Och Toyotas framtid. Det är det vi kallar The Toyota Way.

Den förändring vi nu står inför ställer denna förmåga på sin spets. Det är glädje och förväntan i luften, hela företaget bubblar av initiativ och iver.

Vad det hela handlar om? Jo, att gå från att vara en fordonstillverkare till att bli en allsidig leverantör av mobilitet.

– Hårdare miljökrav, konkurrens från nya aktörer och diversifieringen av mobilitetsbranschen ger helt nya förutsättningar för bilindustrin, och dessa förändringar väntas öka i både omfattning och hastighet, säger Moritaka Yoshida, executive vice president.

 

Ett nytt, mer flexibelt synsätt på bilägande

Biltillverkning är och kommer även i framtiden att vara fundamentet i Toyotas verksamhet. Men bilarna kommer att förändras och sättet vi använder dem kommer också att förändras. Det kommer att behövas fler sätt att transportera sig och bättre anpassning för olika ändamål.

Bakgrunden är att såväl livsstilar och levnadsmönster samt samhällsutveckling och miljöhänsyn går hand i hand mot en framtid där bilen absolut spelar en viktig roll, men där det krävs en större mångfald av tjänster för att människors vardag ska fungera. Och för att hållbarhet ska genomsyra allt vi tar oss för.

– Miljövänliga tekniker måste användas av tillräckligt många för att få genomslag och därför måste vi tänka nytt, säger Toyotas koncernchef Akio Toyoda.

Vägen dit handlar bland annat om samarbeten, både inom och utom koncernen.

– Snarare än att bara sälja bilar kan vi erbjuda olika typer av tjänster där fordon är en del av ett större system. Istället för att hålla våra patent för oss själva kan vi ställa dem till förfogande och bidra till att förbättra hela samhället, säger Akio Toyoda.

Han kan inte nog understryka att det är med människor varje förändring börjar.

– Jag tror att ju mer automatiseringen framskrider, desto mer kommer förmågan hos enskilda medarbetare att prövas. Maskiner kan inte förbättras om inte människorna också gör det. Att utveckla människor är en grundläggande del i Toyotas förhållningssätt.

Toyota har sålt mer än 15 miljoner elektrifierade bilar sedan 1997, det år då första generationen Prius lanserades. Med det övergripande miljömål som kallas ”Toyota Environmental Challenge 2050” utmanar vi oss själva med att bland annat minska CO2-utsläppen från våra fordon med 90 procent till år 2050 jämfört med 2010 års nivåer.

Vi ett av delmålen är att senast 2025 årligen sälja 5,5 miljoner elektrifierade fordon och senast 2030 ska mer än en miljon av dessa vara utsläppsfria el- och bränslecellsbilar. Den senaste tiden har försäljningen av elektrifierade bilar ökat så att denna målsättning kommer att överträffas.

 

Släpper patent fira för att påskynda utvecklingen

– På senare tid har Toyota beslutat erbjuda royaltyfria licenser för sina patent om elektrifierade tekniker, exempelvis elmotorer och styrsystem. Det är ett kunskapsarv som byggts under mer än 20 års utveckling av hybridbilar och antalet patent uppgår till drygt 23 700. Om dessa och andra initiativ snabbar på utvecklingen av elektrifierade fordon hos andra företag har vi bidragit till att höja tempot i klimatarbetet, säger Shigeki Terashi som är Chief Competive Officer.

Toyota tror inte på att en enda teknisk lösning för bilars drivsystem räcker. Det krävs flera parallella spår där hybrider, laddhybrider, elbilar och bränslecellsbilar täcker olika behov.

– Det brådskar att få fler köpare att välja nollutsläppsbilar även när det inte finns politiska regleringar eller stimulansåtgärder, säger Shigeki Terashi. Toyota har flera metoder för att öka attraktionen hos elektrifierade fordon.

En viktig faktor för att kunna detaljanpassa fordon för olika regioner och olika krav är plattformen, TNGA (Toyota New Global Architecture). Den introducerades 2015 och innebär att både utveckling och tillverkning kan effektiviseras. Fler modeller och varianter kan erbjudas till lägre kostnad. Dagens modellutbud spänner kortfattat från småbilar till stora familjebilar, kommersiella fordon, miljöbilar och inte minst sportbilarna med beteckningen GR. Toyota tillverkar varje år mer än 10 miljoner fordon och för närvarande baseras ungefär 40 procent av dessa på TNGA.

Att vätgas är en prioriterad satsning kommer att bli än tydligare framöver. Första generationen av Toyotas vätgasbil, Mirai, har sålts i ungefär 10 000 exemplar världen runt. Den nya generationen, som premiärvisades tidigt 2020, har 30 procent längre räckvidd och avsevärt bättre prestanda. Produktionskapaciteten kommer att öka för att svara mot efterfrågan.

– Till att börja med utvecklar vi bränslecellsversioner för massproducerade bilar, med fokus på att förbättra prestanda samt pressa kostnaderna, säger Shigeki Terashi. Därefter kommer vi att överföra bränslecellstekniken till kommersiella fordon, som är färre till antalet men som använder en större mängd energi per fordon. När efterfrågan ökar kommer priset på vätgas att minska och därigenom motivera satsningar på infrastruktur.

Toyota har även skapat en särskild fabrik för nollutsläppsbilar (zero emission vehicles, ZEV). Detta för att samla alla resurser inom detta område – från planering och avancerad utveckling till massproduktion enligt Lean-metoden, som i sin tur är en grundpelare i Toyota Production System (TPS).

Fler typer av fordon för att använda rätt för varje specifik resa

Utöver bilar som vi känner dem i dag, med olika former av drivsystem, kommer det att behövs mindre och enklare personliga transportlösningar. Toyota i-ROAD är en trehjulig urban farkost som de senaste åren använts i flera olika städer som mobilitetstjänst.

Under 2020 är det även tänkt att en ultrakompakt, tvåsitsig elbil som är mindre än dagens minsta fordon ska lanseras. Med tio mils räckvidd på el kommer den att ge mobilitet till exempelvis ungdomar som ännu inte har körkort, samt äldre personer som av något skäl inte själva kan köra. Men Toyotas ambitioner sträcker sig ända ned till enmansfordon – ett slags elektrifierat promenadverktyg som kan göras både för stående och sittande transport. Och bortom själva fordonen kommer alltså tekniken som ska knyta samman de behov som människor och samhällen kommer att ha.

 

Ultrakompakta elbilar för korta, stadsnära transporter.

Toyota arbetar intensivt för att popularisera elbilarna, genom att göra batterierna bättre, billigare och mer användarvänliga.

Toyota e-Palette är utvecklad för att användas som fordon i en ”Mobility as a Service”-tjänst. En självkörande buss som kan anpassas för flera olika ändamål.

Där kommer teknik som artificiell intelligens (AI), system för autonom körning och inte minst olika former av delningstjänster att samverka. Målet är att öka säkerheten och minska miljöpåverkan samt trängseln. Med fordon som helt eller delvis kan köra själva och planera körningen kommer fler människor att kunna njuta av mobilitetssamhället fullt ut.

Dessa satsningar kan sorteras under etiketten CASE, som står för Connected Autonomous/Automated, Shared and Electric. Det vill säga uppkopplade, autonoma/automatiserade, delade och elektriska tjänster och fordon. Ett steg i detta är även att bilens mjukvara kan uppdateras trådlöst (OTA, Over the air). Därmed kan den senaste och säkraste tekniken alltid finnas tillgänglig i fordonet.

En annan förkortning som det kan vara värt att lägga på minnet är MaaS, vilket ska utläsas Mobility as a Service, det vill säga mobilitet i form av en tjänst. Även där kommer självkörande fordon att spela en viktig roll och Toyota formerar i detta nu samarbeten med många olika aktörer på marknaden. Genom uppkopplad teknik omformar vi Toyota från ett bilföretag till ett mobilitetsföretag – just här blir omdaningen tydlig allra först.

Men alltjämt är det Toyotas fordon som är utgångspunkten. Rättare sagt: för Toyota är alltid människan grundbulten, vare sig det handlar om hur vi bedriver vår verksamhet eller hur vi bemöter våra kunder. Det kan ta sig många uttryck, exempelvis i kärleken till en bil.

– Nyligen hörde jag om en man som kört sin Toyota Corolla i 52 år, berättar Moritaka Yoshida. Jag blev rörd av att höra hur älskad en bil kan vara. Och bortom själva bilen handlar det om alla de minnen som han och hans familj fått under åren med deras Corolla. Vi kommer fortsätta arbeta för att skapa bilar som människor vill ha, bilar som blir älskade och ger oförglömliga upplevelser.

För Toyotas egen del är det en aldrig sinande tro på den enskilda medarbetarens förmågor som skapat framgången – och som är det fundament som alla framtida satsningar vilar på.

– Ett företags sanna värden består inte av dess fabriker, maskiner eller andra fysiska tillgångar, utan av människorna som använder dem, säger Koji Kobayashi som ingår i företagsledningen. Precis som stenar i varierande storlekar och former tillsammans kan bilda en stark mur byggs företag via utveckling och effektiv gruppering av människor med skiftande kunskaper och expertiser.

Akio Toyoda är full av tillförsikt inför de satsningar som hans medarbetare runt världen står redo att åstadkomma. Inte minst i samarbete med externa partners och nya affärssamarbeten.

– Effektiva partnerskap och allianser formeras inte utifrån kapital eller siffror. Endast via förhållanden mellan människor som delar ambition, förståelse och kan lita på varandra kan vi skapa framtiden tillsammans.

Läs gärna mer om omställningen i Toyotas årsrapporter

Spara artikeln