Toyotas framtidsbolag växer och byter namn

När TRI-AD ska expandera får de nya bolagen namn som knyter an till Toyotas historia: Woven.

För två år sedan startade Toyota ett dotterbolag med namnet TRI-AD. Det ska utläsas Toyota Research Institute – Advanced Development. Bolaget ska ligga i framkant vad gäller utveckling av mjukvara för hela Toyota och vara en bro mellan massproduktion och den mest avancerade forskningen inom mobilitet. I alla avseenden en spjutspetsverksamhet.

I slutet av juli 2020 avslöjades att det är dags för nästa steg. TRI-AD ska växa, delas upp och byter samtidigt namn.

Ett övergripande bolag kallat Woven Planet Holdings samt två dotterbolag, Woven CORE och Woven Alpha, ska ytterligare flytta fram positionerna för teknikutvecklingen inom Toyotakoncernen. Alltsammans ett led i att göra Toyota till ett fullödigt mobilitetsföretag.

Woven CORE ska primärt ägna sig åt att utveckla och implementera teknik för självkörande fordon, så kallad ”automated drive”.

Uppgiften för Woven Alpha blir att undersöka nya affärsmöjligheter samt vara en inkubator för innovativa projekt som siktar bortom det som hittills varit Toyota Motor Companys kärnverksamhet. Exempel på det sistnämnda är Woven City, Arene och AMP (Automated Mapping Platform).

Woven Planet Holdings ska fatta beslut och driva utveckling i strategiska frågor för hela företagsgruppen samt utöka samarbetet med andra företag och stå bidra med administration för dotterbolagen.

Vd för TRI-AD berättar om satsningen

James Kuffner är vd för TRI-AD och kommenterar utvecklingen så här:

”När Akio Toyoda tillkännagav att Toyota ska bli ett mobiltetsföretag insåg vi skulle behöva både mjukvara och hårdvara av yppersta klass för att nå målet.

Vi startade TRI-AD i mars 2018 som ett joint venture mellan Toyota, Denso och Aisin för att sammanföra och förstärka Toyotas mjukvarukompetens med särskilt fokus på automatiserad körning och avancerad säkerhet. Två år senare har vi kommit långt, anställt en mängd mycket kompetenta medarbetare, etablerat flera strategiska samarbeten och fått starkt stöd från Toyota Group. Tack vare detta har vi kunnat utveckla banbrytande mjukvara.

Nu vill vi ta TRI-AD till nästa nivå och förbereda företaget för rejäl tillväxt, utvecklingstakt och kvalitet som ska leda oss in i framtiden. Det är min starka övertygelse att detta kommer att möjliggöras tack vare den nya strukturen med Woven Planet Holdings. Det kommer att befästa det vi uppnått och utrusta oss med nödvändiga ingredienser som människor, teknik, infratstruktur och företagsledning för att fullfölja vår vision, ’Mobility to Love, Safety to Live’.

Vi kommer att arbeta hårt tillsammans med våra intressenter och samarbetspartners för att skapa nya värden, nya tekniker och nya produkter med en hastighet och skala som gjort Toyota berömt. Vi kommer att göra det med mjukvaror och tjänster som banar väg för framtida mobilitet.”

Sakichi Toyodas vävstol inspirerar till namnen

Akio Toyoda, ordförande i Toyota, utvecklar bakgrunden:

”I början av 2020 avslöjade Toyota ’Woven City’, en stad som ska vara ett levande laboratorium för att skapa ’ever-better way of life” med mobilitet för alla.

Nu omorganiseras TRI-AD till tre nya företag och för att understryka deras uppdrag innehåller namnen för alla tre ordet ’Woven’.

Woven härstammar från weave, det vill säga väv. Inspiration kom från utseendet på de tre typer av gator som utformats för att separera olika slags mobilitet, där de korsar varandra som om de var trådar i en väv. Men det finns även en djupare innebörd bakom namnet.

Toyota historia sträcker sig tillbaka till den automatiska vävstol som uppfanns av Sakichi Toyoda, pappa till grundaren av Toyota Motor Corporation, Kiichiro Toyoda. När han såg sin mamma kämpa ville han hjälpa och avlasta henne. Det var då han uppfann vävstolen.

Senare kom Kiichiro att tillverka bilar med en stark önskan om att bidra till samhällets välstånd på övergripande nivå, med utgångspunkt från Japan. På samma sätt som för Toyotas grundare bör vår utgångspunkt alltid vara att åstadkomma något som kommer andra till gagn, eller enklare uttryckt – skänker glädje till människor.

Prototypstaden fick namnet ’Woven” för att understryka den viljeriktning vi måste ta för att skapa glädje för andra, i synnerhet när vi rör oss in på outforskade områden med detta ständigt pågående utvecklingsprojekt.

Låt mig utveckla tankarna bakom de nya bolagens namn.

Först ’Woven Planet Holdings’, där ordet ’Planet’ syftar på att verksamheten kommer att sträcka sig långt bortom den traditionella innebörden av ordet ’stad’. Woven Planet Holdings kommer att fokusera på ’happiness for the future’ ur ett bredare perspektiv än någonsin.

Sedan har vi ’Woven CORE”, som kommer att ansvara för realiserandet av självkörande fordon.

Slutligen ’Woven Alpha’. Ordet ’Alpha’ står här för det okända eller omätbara. Woven Alpha kommer att ansvara för den forskning och utveckling som krävs för att ta ut färdriktningen mot framtiden. Det inkluderar det praktiska arbetet i det levande laboratoriet Woven City.

För att betona öppenhet och samarbete är det en sak som mycket medvetet saknas i de tre nya företagen: varumärket Toyota.

Men oavsett det kommer dessa tre företag att bana väg för Toyotas framtid eftersom de bär på arvet ”for the happiness of others” som Toyota så omsorgsfullt har vävt in i sitt eget DNA.”

Woven Planet Holdings, Woven CORE och Woven Alpha De tre nya bolagen i korthet
1. Holding 2. Operativa
Företagsnamn Woven Planet Holdings, Inc. (nybildat) Wowen CORE, Inc. (namn ändrat från TRI-AD) Wowen Alpha, Inc. (nybildat)
Ort Tokyo, Japan Tokyo, Japan Tokyo, Japan
Verksamhet Förse hela företagsgruppen med strategiska beslutsunderlag, administrativ service, affärsutveckling med mera Utvecekla, implementera och skala upp teknik för självkörande fordon Utforska nya affärsområden, vara inkubator för nya, innovativa projekt såsom Woven City, Arene och AMP
Direktör (vid etableringen) James Kuffner James Kuffner James Kuffner
Kapital (januari 2021) 20 miljarder yen (planerat) 50 miljoner yen (planerat) 100 miljoner yen (planerat)
Start för verksamheten Januari 2021 (planerat) Januari 2021 (planerat) Januari 2021 (planerat)

Spara artikeln