Toyota tar täten med bränsleceller för tåg

Tåg som drivs med vätgas kan bli ett viktigt bidrag för att nå målet om ett samhälle fritt från koldioxidutsläpp. Tillsammans med Hitachi och tågföretaget JR East kommer Toyota att utveckla rälsfordon som drivs med bränsleceller.

Första steget är att bolagen (Toyota Motor Corporation, Hitachi Ltd. och East Japan Railway Company, JR East) har kommit överens om att utveckla lokomotiv för teständamål. Dessa kommer att vara utrustade med hybridsystem som använder vätgasdrivna bränsleceller och batterier som källa för elektricitet. 

1. Målet: att bidra till nollutsläpp av koldioxid med nästa generations järnvägsfordon

Världen över görs stora ansträngningar för att skapa hållbara samhällen. Inom järnvägssektorn finns höga förväntningar på hur nästa generation fordon kan fungera med rena bränslen som vätgas.

Vätgas garanterar minimal miljöpåverkan eftersom den inte bidrar med koldioxidutsläpp när den används som energikälla. Den kan dessutom framställas från flera olika råmaterial och förnyelsebar energi.

Utvecklingen av innovativa fordon som drivs med vätgas kan därför bidra till ett samhälle med låga utsläpp av koldioxid, vilket leder till minskad global uppvärmning och en större bredd i urvalet av energikällor.

2. Samarbete om utveckling av bränslecellsdrivna testfordon

De tre företagen kommer att föra med sig olika styrkor i samarbetet. JR East har kunskapen om konstruktion och tillverkning av rälsbaserade fordon och Hitachi bidrar med erfarenheter från hybriddrivsystem och tekniker utvecklade tillsammans med JR East. Toyota tar med sig teknik utvecklad för bränslecellsbilen Mirai och bränslecellsbussen SORA. Därmed kommer bränsleceller som normalt används för bilar att anpassas för järnvägsändamål.

3. De bränslcellsdrivna testfordonen

Konfigurationen består av två sammankopplade vagnar av typen FV-E991.

Bränslecellen matas med vätgas som genomgår en kemisk reaktion tillsammans med syre för att skapa elektricitet. Huvudbatteriet laddas med elektricitet från bränslecellen och genom att förvara samt tillvarata bromskraftsenergi. Hybriddrivsystemet förser drivmotorerna med energi från både bränslecellerna och huvudbatteriet. Toyota kommer att utveckla bränslecellssystemet och Hitachi hybriddrivsystemet.

HYBARI – det vätgasdrivna tåget
Konfiguration 2 vagnar
Max hastighet 100 km/h
Acceleration 2,3 km/h/s
Räckvidd (maximal) Cirka 140 km
Motorer 95 kW x 4
Bränslecellsstack Solid polymerelektrolyt: 60 kW x 4
Huvudbatteri Litium-jon, 120 kWh x 2
Vätgastank Maximalt tryck: 70 MPa. Rymd: 51 liter x 5 tankar x 4 enheter
Namnet HYBARI
… och förklaringen HY = hydrogen, vätgas. HYB = hybrid. A = Advanced. R = Rail vehicle for. I = Innovation
Testerna inleds 2022 (enligt nuvarande planering)
Teststräckor JR East Tsurumi Line, Nambu Line etc

Spara artikeln