Shoichiro Toyoda, 1925-2023

Det är med stor sorg som vi informerar om att Toyota Motor Corporations hedersordförande Shoichiro Toyoda den 14 februari har gått bort vid en ålder av 97 år. Dr Toyoda, som var son till företagets grundare Kiichiro Toyoda, föddes den 27 februari 1925. Han tog examen från Nagoya University i september 1947 med en civilingenjörsexamen och började sin karriär hos Toyota Motor Corporation (TMC) 1952. Han tog senare en doktorsexamen och skrev sin avhandling om ämnet bränsleinsprutning.

Dr. Toyoda har innehaft många roller inom företaget under sin långa karriär där fordonsteknik och kvalitetskontroll varit tongivande arbetsområden. Han blev verkställande direktör 1961 och efter befordran till senior verkställande direktör 1967 och vice verkställande direktör 1972 utnämndes han till president för Toyotas försäljningsorganisation 1981. Efter sammanslagningen av försäljnings- och produktionsorganisationerna 1982 blev han president för det då nyligen integrerade Toyota Motor Corporation, där han senare blev styrelseordförande mellan 1992 och 1999. Dr Toyoda satt i styrelsen i 57 år och tillträdde posten som hedersordförande 2009 fram till sin död.

Dr Toyoda är far till nuvarande president och VD, Akio Toyoda, hans äldsta son. Begravningsceremonin sker inom kretsen för den närmsta familjen. Toyota Motor Corporation kommer att hålla en avskedssammankomst vid ett senare tillfälle.

Spara artikeln