Toyota minskar koldioxidutsläppen i produktionsledet med vätgasteknik

Den globala fordonskomponenttillverkaren, DENSO installerar vätgasteknik utvecklad av Toyota Motor Corporation i sin fabrik i Fukushima för att minska CO2 utsläppen.

Sedan sommaren 2021 har Toyota och storstadsregionen Fukushima i Japan tittat på hur man tillsammans kan utveckla både produktionen av grön vätgas och ny vätgasdriven teknologi för minskade CO2 utsläpp i stadsmiljöer. Som en del i det arbetet har Toyota och DENSO Group utrönt möjligheterna att använda förnybar energi tillsammans med vätgas för att minska utsläppen inom industrin.

Toyota har nyligen utvecklat teknik som producerar vätgas från förnybar el genom elektrolys och nyttjar samma teknik som används i bränslecellsbilen Mirai. Konstruktionen som installerats på DENSOs produktionsanläggning i Fukushima tas i drift nu i mars och blir en testbädd för den nya tekniken*. Ambitionen är att ersätta fossilt bränsle inom industrin med förnybar energi. Och i förlängningen kunna bredda användningen till ännu fler områden i samhället.

Toyota anser att vätgas kommer att ha en avgörande roll för att främja initiativ som syftar till att minska CO2-utsläpp och på sikt uppnå koldioxidneutralitet. För Toyota handlar det om en utbredd bränslecellstillämpning i samhället som sträcker sig bortom bränslecellsdrivna fordon, ett exempel på detta är den stationära bränslecellsgeneratorn. För detta ändamål arbetar Toyota med en rad olika industripartners inom områdena; produktion, transport, lagring och användning av vätgas. Förutom att utveckla utrustning för elektrolysörer, tittar Toyota på ytterligare sätt att producera vätgas. Bland annat pågår ett projekt i Thailand där man undersöker möjligheterna att framställa vätgas ur biogas, genererad från boskapsgödsel.

Elektrolysutrustningen som nyttjar samma bränslecellsteknik som finns i bland annat vätgasbilen Toyota Mirai är nyutvecklad men också ett resultat av all den kunskap och expertis som Toyota samlat på sig under över 30 år av bränslecellsutveckling och användande runt om i världen.

Cellerna som används i Protonutbytesmembranen (PEM) som är en del av elektrolysören är mycket tillförlitliga och grundar sig ur erfarenheten av att ha tillverkat mer än sju miljoner celler (motsvarar cirka 20 000 bränslecellsbilar) sedan lanseringen av första generationens Mirai 2014.

Toyota har använt titan för den separator som skyddar Protonutbytesmembranen (PEM) i elektrolysören. Tekniken utvecklades för Toyotas bränslecellsbilar och har använts sedan första generationens Mirai. Detta innebär att nästan samma prestandanivå bibehålls även efter 80 000 timmars drift.

Mer än 90 % av komponenterna som används i PEM-delen av elektrolysören delas med de komponenter som finns i bränslecellsenheten som blanda annat driver Toyotas vätgasbilar. Detta ger större produktionsvolymer vilket betyder att man kan uppnå en kostnadsnivå som möjliggör bred användning. Dessutom förkortas utvecklingsperioden avsevärt genom att man kan använda upparbetad kunskap, erfarenhet och teknik som samlats under många år av utveckling.

Toyota kommer att ställa ut elektrolysutrustningen som används i DENSO’s anläggning i Fukushima samt andra konceptuella modeller på FC Expo (International Hydrogen & Fuel Cell Expo) som kommer att hållas på Tokyo Big Sight (Koto-ku, Tokyo) från 15 till 17 mars 2023.

* Projektet vid DENSO Fukushima är subventionerat av New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO).

Storlek (L x B x H) Ca. 2.3 m x 5.8 m x 2.8 m
Kapacitet, vätgasproduktion Ca. 8 kg/h
Energiåtgång, vätgasproduktion 53 kWh/1 kg vätgas
Typ av enhet Protonutbytesmembran (PEM)

* Numeriska värden är mål och kan komma att ändras.

Konfiguration av elektrolysutrustning

Konfiguration: Bränslecellsenhet respektive elektrolysörenhet

Spara artikeln