Tio företag samarbetar för att studera storskalig användning av vätgas

Toyota i spetsen när tio privata företag bildar ”Hydrogen Utilization Study Group in Chubu”.

Syftet är att skapa efterfrågan på vätgas och bygga leveranskedjor för stabil vätgasanvändning i den japanska regionen Chubu.

Gruppen av företag kommer att inleda med tvärindustriella studier inom bland annat energisektorn (olja, gas och elektricitet), den petrokemiska industrin, fordonsindustrin samt finansbranschen.

Företag som ingår i gruppen

• Air Liquide Japan G.K.
• Chubu Electric Power Co., Inc.
• Idemitsu Kosan Co., Ltd.
• Iwatani Corporation
• JXTG Nippon Oil & Energy Corporation
• Mitsubishi Chemical Corporation
• Sumitomo Corporation
• Sumitomo Mitsui Banking Corporation
• Toho Gas Co., Ltd.
• Toyota Motor Corporation

Bakgrund

Åtgärder för att hantera klimatförändringarna är nödvändiga på global nivå. Att främja hållbara energislag med låga koldioxidutsläpp har länge eftersträvats.

Den japanska regeringen har utsett vätgas till en nyckellösning för hållbar energi och även formulerat en handlingsplan, ”The Strategic Roadmap for Hydrogen and Fuels Cells”, med målet att förverkliga vätgassamhället.

Denna handlingsplan ska leda till utvecklingen av en kommersiell, internationell leveranskedja som kan producera 300 000 ton vätgas årligen cirka 2030.

Syfte och huvudsaklig verksamhet

Innovativa lösningar för att implementera vätgastillverkning och leveranser i samhället har tagits fram av flera företagskonstellationer. Samtidigt pågår studier om storskalig vätgasanvändning inom flera företag.

För att svara upp mot dessa behov och komma närmare att förverkliga vätgasanvändningen i samhället etablerar vi denna tvärindustriella grupp, med fokus på i första hand Chuburegionen. Därav följer även de praktiska förslagen för hur storskaliga vätgasbehov skapas i samhället tillsammans med vätgasleverantörerna.

Som språngbräda för handlingsplanen om 300 000 ton vätgas årligen cirka år 2030 ser gruppen samhällsimplementering i mitten av 2020-talet.

• Studera efterfrågan från vätgasmottagningsterminalerna till slutanvändarna i Chuburegionen baserad på förmodan om storskalig vätgastransport sjövägen.

• Uppskatta den potentiella efterfrågan på vätgas inom olika industrislag i hela Chuburegionen.

• Genomföra studier om hållbar prisnivå för vätgas inom varje industrislag.

• Klargöra vilka de tekniska, ekonomiska och lagmässiga flaskhalsarna är för att kunan förverkliga affärsplaner som leder till implementering i samhället.

För att verkställa handlingsplanen måste vi ta ett delat ansvar som bygger inte bara på teknisk utveckling och kostnadsminskningar, utan också på implementeringen av finansieringsprogram i samarbete med finansiella institutioner, samt på utformningen av regelverk under ledning av myndigheterna. Här kommer gruppen av företag att spela en nyckelroll.

Vårt mål är att tillsammans med berörda myndigheter sprida arbetet som denna grupp utför även utanför Chuburegionen, på sikt till hela Japan.
Syftet är att skapa efterfrågan på vätgas och bygga leveranskedjor för stabil vätgasanvändning i den japanska regionen Chubu.

Spara artikeln