Toyota och Honda inleder tester av portabel elförsörjning med bränsleceller

Toyota och Honda skapar tillsammans ett mobilt system kallat Moving e för framställning av elektricitet. Det består av en bränslecellsbuss som kan härbärgera en stor mängd vätgas, portabla kraftuttag och portabla batterier. Systemet kan ordna elektricitet var som helst, när som helst.

När ett kraftnät skadas i en naturkatastrof, exempelvis tyfoner eller kraftiga regnoväder, kommer tekniken som Toyota Motor Corporation och Honda R&D Co., Ltd. att överbrygga strömavbrottet. Moving e kan snabbt vara på plats och i drift för att framställa elektricitet vid svåra händelser, men även i vardagen vid evenemang och liknande där ström behövs tillfälligt.

Det mobila elverket Moving e består av följande delar:

Toyotas bränslecellsbuss CHARGING STATION

Hondas portabla enhet för externt kraftuttag Power Exporter 9000

Två typer av Hondas portabla batterier, LiB-AID E500 och Honda Mobile Power Pack (MPP)

Honda Mobile Power Pack Charge & Supply Concept, laddare/urladdare för MPP

CHARGING STATION lastad med all utrustning körs till platsen och Moving e levererar elektricitet. Mer exakt används det portabla kraftuttaget och batterierna för att ta elektricitet ur bränslecellsbussen, som alltså fungerar som en kraftkälla, och matar ström till de eldrivna apparaterna.

Utvecklingen av CHARGING STATION är baserad på förra versionen av Toyota FC Bus men utrustad med dubbelt så många högtryckstankar för vätgas. Det möjliggör högt effektuttag och stor kapacitet (454 kWh och maximalt uttag på 18 kW).

Vid ett strömavbrott på grund av en naturkatastrof kan denna stora kapacitet möjliggöra att Moving e förser exempelvis evakueringscenter med elektricitet, men även att lagra ström i batterier.

Dessutom finns i CHARGING STATION ett vilorum, så att bussen inte bara kan fungera för transport utan även erbjuda en plats för människor att hämta kraft i händelse av en katastrof.

Moving e Överblick av testerna
Testerna inleds September 2020
Ungefärligt område inom vilket Moving e kan arbeta En radie på cirka 100 kilometer från en vätgasstation där bränslecellsbussen kan tankas.
Mängd elektricitet som kan levereras Som mest cirka 490 kWh (kilowattimmar). Cirka 240 kWh om bussen körs 200 km i vardera riktningen.
Moving e konfiguration • 1 st CHARGING STATION bränslecellsbuss • 2 st Power Exporter 9000, externt kraftuttag • Portabla batterier (36 st Honda Mobile Power Pack, 20 st LiB-AID E500) • 36 st Honda Mobile Power Pack Charge & Supply laddare/urladdare

Spara artikeln