Toyota nådde en försäljning av 1,52 miljoner elektrifierade fordon 2017, tre år före 2020-målet

Toyota är på god väg att uppnå sitt 2030-mål på en försäljning av 5,5 miljoner elektrifierade fordon per år, vilket är en del av det egna miljömålet ”Environmental Challenge 2050”.

Toyotas samlade försäljning av elektrifierade fordon överskrider 11,47miljoner vilket innebär en minskning med mer än 90 miljoner ton koldioxid jämfört med motsvarande konventionella fordon.
Sedan introduktionen av Prius 1997, den första kommersiellt tillgängliga elhybriden, har Toyota arbetat för att vidareutveckla tekniken som grund för sin elektrifieringsinsats, med lanseringen av den första massproducerade bränslecellsmodellen Mirai år 2014, den fjärde generationen av Prius 2016 och den andra generationens Prius laddhybrid 2017.
Ansträngningarna att förbättra och öka mångfalden av elektrifierade fordon är direkt kopplade till Toyotas miljöutmaning 2050. Företaget syftar till att uppnå en årlig fordonsförsäljning på 5,5 miljoner elektrifierade enheter före 2030, vilket meddelades i december 2017.
Referens:” Miljöutmaning fordon 2050”, från oktober 2015.
Koldioxidutsläpp: Att minska den globala genomsnittliga CO2-utsläppen för nya fordon med 90 procent år 2050 (jämfört med Toyotas globala genomsnitt för 2010)
 

Starta försäljningen av bränslecellsbussar i början av 2017
Att minska de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya fordon med mer än 22 procent år 2020 (jämfört med Toyotas globala genomsnitt för 2010)

 

Spara artikeln