Toyota gör ledande bränslecellsteknik tillgänglig för kommersiella partners

  • Med snabbt växande intresse och investeringar i vätgasdriven bränslecellsteknik kan låga koldioxidutsläpp bli verklighet med en lång rad tillämpningar
  • Toyota etablerar europeisk Fuel Cell Business Group för att stödja och stimulera denna tillväxt tillsammans med likasinnade partners
  • Företagets bränslecellsteknik utvecklas snabbt vad gäller förmåga, lägre kostnader och praktiska pakeringar
  • Toyota förväntar sig en tiofaldig volymökning för sina bränsleceller på kort sikt

Potentialen för vätgas som en viktig del för uppnå ett framtida samhälle med nollutsläpp skapar ett snabbt växande intresse och investeringar runt hela världen, som beskrivs i Sustainable Development Goals (SDG). Både företag och konsumenter blir alltmer medvetna om fördelarna som vätgas kan ge inom en lång rad områden.

För att maximera möjligheterna för vätgas i Europa har Toyota Motor Europe (TME) etablerat en grupp, Fuel Cell Business Group, med uppgift att skapa en överblick av alla sina vätgasrelaterade aktiviteter i regionen. Gruppen, som baseras i Bryssel, kommer att stärka affärsmöjligheterna för vätgas och stödja dess introduktion inom mobilitet och andra områden samt göra den tillgänglig för nya affärspartners. Detta kommer att stödja företagets långsiktiga strategi för hållbarhet för att få större påverkan på målen i SDG.

Vid Toyotas forum Kenshiki förra veckan sade Thiebault Paquet, direktör för för Fuel Cell Business Group, så här: ”Vinsterna med vätgas är uppenbara. Det är därför vi förväntar oss att den globala försäljningen av bränslecellssystem kommer att öka med faktor 10 på kort sikt, och därför har vi också dramatiskt ökat vår tillverkningskapacitet.”

”Toyota visar vägen med stora investeringar i vätgassamhället genom nästa generation fordon, öppnandet av nya marknader och tekniska applikationer, extra kapacitet för vätgasproduktion och i vår organisation här i Europa.”

Toyota ligger i första ledet med innovationer inom vätgasteknik, genom att 2014 ha introducerat världens första kommersiellt tillgängliga bränslecellselektriska sedan Mirai. Sedan dess har utvecklingen av Toyotas bränsleceller fortsatt vilket lett till kompaktare format, lägre vikt och högre energidensitet. 2021 kommer att genomgripande förbättrat system att debutera med nästa generation Mirai.

Toyotas teknik är flexibel så att den inte bara kan användas i bilar, utan generera kraft med nollutsläpp inom många applikationer. Redan i dag ger den kraft till lastbilar, stadsbussar, gaffeltruckar och generatorer. Tester pågår med användning i båtar och tåg.

För att snabba på det fortsatta arbetet kommer Toyota att fokusera på ”vätgaskluster” eller miljösystem i europeiska centrum där den lokala infrastrukturen stöder transportflottor och mobila tjänster. Tanken är att sådana aktiviteter kommer driva på efterfrågan för vätgas, vilket leder till lägre kostnader och att infrastrukturen kan genomföras. Det kommer i sin tur att locka fler kunder.

Med Fuel Cell Business Group kommer Toyota att arbeta tätt tillsammans med industripartners samt både nationella och regionala myndigheter och organisationer för att stimulera utvecklingen av vätgasekosystem på fler ställen. Det övergripande målet är ett vätgassamhälle som skapar fördelar för alla.

Vätgas och bränsleceller är mer än någonsin tidigare högt upp på dagordningen. Toyota ligger i framkant med bränslecellsbilen Mirai spjutspets och tar nu flera nya initiativ.

Spara artikeln