Toyota, DENSO och SoftBank Vision Fund investerar 1 miljard dollar i Uber Advanced Technologies Group

Utökat partnerskap för att påskynda utvecklingen och kommersialiseringen av autonoma samåkningstjänster.

Tillsammans med DENSO Corporation (DENSO) och SoftBank Vision Fund (SVF) investerar Toyota Motor Corporation (TMC) en miljard dollar i Ubers Advanced Technologies Group ATG (Uber ATG). Målet är att påskynda utvecklingen och kommersialiseringen av autonoma samåkningstjänster. Toyota och Denso står för 2/3 av totalsumman medan SVF bidrar med 1/3.
Redan i augusti 2018 investerade Toyota 500 miljoner dollar i Uber i ett gemensamt pilotprojekt för att integrera autonoma fordon baserade på Toyota Sienna i Ubers fordonsflotta till 2021. Målet är att kombinera styrkorna i Uber ATG:s självkörande teknik med de avancerade säkerhetssystemen inom Toyota Guardian. 
Den nya ytterligare investeringen och det utökade partnerskapet bygger på de framgångarna som samarbetet gett hittills, men också en fördjupning av samarbetet med att utveckla nästa generations hårdvara vad gäller autonom teknik. Det ska också förbereda företagen inför den massproduktion och kommersialisering av de autonoma samåkningstjänsterna. Toyota har även förbundit sig att investera 300 miljoner dollar för att täcka löpande kostnader för de närmaste tre åren.
– Toyota är engagerade för att införa ett säkert framtida samhälle där autonom teknik är en del. Genom att sammanföra styrkorna hos Uber ATG:s autonoma fordonsteknologi och servicenätverk och Toyota-gruppens styrsystemsteknik, massproduktionsförmåga och avancerade säkerhetsstödssystem, till exempel Toyota Guardian, kommer att göra det möjligt för oss att kommersialisera säkrare bilar och tjänster med lägre kostnad. Vi tror att samarbetet mellan Toyota, Denso och Uber ATG för att utveckla nästa generationens autonoma fordonshårdvara kommer att påskynda framgången med automatiserade samåkningstjänster, säger Shigeki Tomoyama, vice verkställande direktör och president för Toyota Connected Company.

Spara artikeln