På jorden: Land Cruiser. På månen: Lunar Cruiser.

Den japanska rymdflygstyrelsen, JAXA, och Toyota har avslöjat namnet på den bemannade, trycksatta farkost för körning på månen som de utvecklar tillsammans. Smeknamnet lyder LUNAR CRUISER.

Sedan tidigare har JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) och Toyota tillkännagivit att de samarbetar om utvecklingen av en månbil som baseras på bränslecellsteknik och vätgas.

Smeknamnet LUNAR CRUISER är tänkt att ge en familjär känsla både för alla som är involverade i projektet och hos allmänheten.

Namnet anspelar naturligtvis på Toyota Land Cruiser och signalerar kvalitet, slitstyrka och pålitlighet. Egenskaper som är ett måste i en bemannad månfarkost och som sedan länge är starkt förknippade med Toyota Land Cruiser. I båda fallen handlar det om att ”få hem folk levande”, vare sig det är i de mest besvärliga situationer som vår egen planet kan erbjuda eller de mycket ytterst tuffa villkor som gäller på månen.

JAXA och Toyota signerade avtalet 13 juni 2019 och projektet väntas gå i mål under andra halvan av 2020-talet. Redan under 2020 är förhoppningen att ha arbetat fram testdelar för varje teknisk komponent samt för prototypen som helhet.

I arbetet ingår simuleringar för att bland annat ta reda på hur värmen kan avledas vid körning, liksom tillverkning och utvärdering av däck till prototypen. För att avgöra hur bilens interiör och utrustning ska disponeras används fullskaliga modeller i virtuell verklighet.

Dessutom har JAXA och Toyota, som en del i att skapa nya parterns inom ramen för ”Team Japan”, diskuterat brett med en mängd olika företag på temat ”ett samhälle på månen väglett av den bemannade, trycksatta månbilen”. Mötena fokuserar på hur den bemannade, trycksatta månfarkosten kan bli startpunkt för ett framtida samhälle på månen och vilka utmaningar som är förenade med en sådan idé.

JAXA och Toyota kommer inom ramen för Team Japan att samla kunskap, erfarenhet och teknisk kapacitet brett från många olika företag med målet att förverkliga drömmen om hållbara, fortgående aktiviteter på månens yta.

Arbetsgruppen Team Japan

JAXA, Toyota och Mitsubishi leder projektet

Arbetsgruppen Team Japan – som leds av JAXA, Toyota och Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. – lanserades i augusti 2019. Ett antal möten har hållits med sikte på att skapa ett samhälle på månen. Ungefär 100 företag ingår i Team Japan.

Spara artikeln