JAXA och Toyota utvecklar bemannat rymdfordon

Den japanska rymdorganisationen JAXA och Toyota Motor Corporation inleder ett treårigt forskningssamarbete från 2019 till och med 2021. Redan i mars 2019 meddelade JAXA och Toyota att de tillsammans skissade på ett gemensamt samarbetsprojekt för att utveckla en bemannad trycksatt månfarkost driven med bränslecellsteknik. Under kommande tre år ska JAXA och Toyota tillverka, testa och utvärdera prototyper. Målet är att utveckla en bemannad trycksatt månfarkost för att utforska månens yta som en del av ett internationellt projekt.
 
Gemensam forskningsperiod från 20 juni 2019 till slutet av räkneskapsåret 2021.Övergripande plan av forskningen indelat i varje fiskalår:

2019 Identifiera tekniska element som måste utvecklas för att köra på månen, sätta specifikationer för protoypmodellen.
2020 Tillverka testdelar för varje tekniskt element, tillverka en prototypmodell.
2021 Testa och utvärdera såväl de tillverkade testdelarna som prototypmodellerna

I de inledande samtalen enades JAXA och Toyota om grundläggande krav för fordonet. Interiört måste den vara tillräckligt stor så att astronauterna kan ta av sig sin utrustning samt kunna erbjuda 13 kvadratmeter levnadsyta. Exteriört ska den inte vara större än två minibussar. Resan till månen begränsar hur mycket bränsle som fordonet kan ta med, men ett krav är minst 1 000 mils räckvidd.
– Hädanefter kommer hemplaneten vara ett viktigare begrepp än hemstad eller hemland. En av bilens viktigaste roller är att se till att människor kommer hem levande. Och jag tror att det är precis vad som behövs i det här projektet. Jag är mycket glad för detta projekt och de högt ställda förväntningarna på Toyotafordonens bränslecellsteknik, prestanda och hållbarhet, säger Akio Toyoda om satsningen.
Jaxas vice vd, Koichi Wakata, är även han exalterad över samarbetet och de krav som ställs på produkten.– På JAXA studerar vi olika tekniker som kommer att användas under framtida rymduppdrag. Trycksatta rovers kommer att vara ett viktigt del i att förverkliga mänsklig månutforskning, som vi hoppas kommer att äga rum under 2030-talet. Men vi strävar efter att sätta en rover på månen 2029.

Spara artikeln