Försäljningsresultat och fortsatt satsning på minskade utsläpp

Toyota är övertygat om att det behövs flera, parallella spår i den tekniska utvecklingen för att nå målet om koldioxidneutralitet 2050. Företagets försäljning minskade under det senaste räkenskapsåret, men betydligt mindre än marknaden som helhet och i Europa skruvas prognoserna upp.

  • Global försäljning: 7,646 miljoner fordon, en minskning med 1,309 miljoner
  • Toyota Motor Corporation bekräftar sitt åtagande om att uppnå koldioxidneutralitet 2050 med ett flertal tekniska lösningar för alla typer av köpare oberoende av marknad, land eller region
  • Toyota Motor Europe ökar försäljningsprognosen till 2025

Toyota sålde 7 646 000 fordon under det senaste räkenskapsåret. Det är en minskning med 1 309 000 fordon jämfört med förgående år.

Nettointäkterna globalt blev drygt 219,5 miljarder euro, en minskning med cirka 9,7 procent, medan vinsten blev 18,1 miljarder euro, en ökning med cirka 10,3 procent.

Kento Kon, Chief Financial Officer vid TMC kommenterar:

”Vi har kunnat minska kostnaderna och sänka punkten för break even med 2 miljoner enheter sedan Lehman-kraschen, tack vare våra ansträngningar att göra ’ever-better cars’.”

Toyota är fast beslutet att nå koldioxidneutralitet för alla – inte bara för utvalda grupper eller vissa regioner.

Flera tekniker krävs samtidigt

För fordonsindustrin innebär koldioxidneutralitet att nå nollutsläpp av CO2 genom hela livscykeln – från tillverkning, transporter, brukande, tankning eller laddning samt återvinning och bortskaffande.

Vissa personer tror att man snabbast når målet om koldioxidneutralitet genom att koncentrera alla resurser till en enda lösning. Toyota tror däremot på att noggrant investera i flera olika tekniker kommer att ge snabbare resultat för koldioxidneutralitet runt världen.

Att skapa elektrifierade lösningar med låga utsläpp för de stora massorna är en del av Toyotas DNA. Toyota har sålt mer än 17 miljoner elektrifierade fordon globalt. 

Toyota har i dag 55 praktiska, driftsäkra och överkomliga elektrifierade fordon på sin modellpalett, vilket gör att att köpare runt hela världen kan erhålla optimal teknik för att minska koldioxidutsläppen.

Denna process kommer att fortlöpa med högt tempo när Toyota expanderar sin globala portfolio till 70 modeller, varav 15 batterielektriska bilar, år 2025.

För att säkerställa att dessa produkter är så prisvärda och effektiva som möjligt kommer Toyota att fortsätta göra betydande investeringar i ny batteriteknik, bland annat solid state, och ännu effektivare elmotor samt förbättrad elektronik.

Fortsatt satsning på vätgas och bränslecellsteknik

Samtidigt kommer Toyota att fortsätta investera tungt i sin världsledande bränslecellsteknik.

Toyota tror att bränslecellsteknik kan bidra till att ”städa” en stor del av världens transportekosystem. Exempelvis går det att uppnå koldioxidneutralitet i lastbilar och tunga transporter, tåg, bussar taxibilar, flygplan och fartygstrafik samt även industriella processer.

Det finns en växande medvetenhet om den betydande, potentiella miljövinsten med vätgas och Toyota ser ett ökande intresse för sin bränslecellsteknik från ett brett spektrum av industrier och branscher.

Uppnå koldioxidneutralitet med förbränningsmotorer

Det beräknas finnas mer än 1,4 miljarder fordon i världen och de flesta av dem har förbränningsmotorer. Som en del av strategin att snabbare nå koldioxidneutralitet forskar och testar Toyota även möjliga lösningar för att ytterligare minska deras CO2-utsläpp.

Vätgasbränsle liksom andra förnyelsebara e-bränslen kan bidra till att minska koldioxidutsläppen i världens befintliga fordonsflotta.

Om detta blir verklighet kan inte bara existerande infrastruktur användas, utan även alla fordon inklusive de som redan är i bruk för att avsevärt minska de totala utsläppen av koldioxid.

Åtagande för att uppnå koldioxidneutralitet

Toyota har åtagit sig att uppnå koldioxidneutralitet 2050 och är starkt övertygat om att ett flertal tekniska lösningar är nödvändiga för att nå dit snabbare. Därför är Toyotas övertygelse att det är bättre att ha ett öppet regelramverk med målet om koldioxidneutralitet och inte begränsa möjliga tekniska lösningar alltför tidigt.

Detta gör att företag och samhällen kan arbeta tillsammans med alla tillgängliga tekniker för att uppnå det bästa och snabbaste resultatet för koldioxidneutralitet – genom att nyttja den teknik och den infrastruktur som bäst tjänar de lokala förutsättningarna.

Inget enskilt företag eller land kan ensamt åstadkomma koldioxidneutralitet på egen hand. Alla branscher måste arbeta tillsammans för att utveckla ny teknik och infrastruktur i samarbete med forskare och vetenskapliga institutioner samt lokala och nationella myndigheter.

Toyota önskar behålla sin position som en betrodd partner för att skapa produkter och tjänster som passar för varje lands innevånare och hjälpa samhällen runt världen snabbare nå koldioxidneutralitet. 

Toyota Motor Europe höjer försäljningsprognosen

Toyota Motor Europa sålde 1,009 miljoner bilar under räkenskapsåret som slutade 31 mars 2021. Matt Harrison, ordförande och vd, kommenterar:

”Vår bred portfolio med överkomliga elektrifierade produkter och våra betrodda samarbeten har givit oss en stark motståndskraft i dessa utmanande tider. Medan marknaden minskade med 14 procent gick vår försäljning ned med endast 7 procent, vilket gav oss vår högsta marknadsandel i Europa någonsin. Om vi blickar framåt kommer vi att expandera vårt utbud av elektrifierade fordon som säkerställer att ingen köpare ska behöva avstå resan på väg mot koldioxidneutralitet. Att vi sätter stor tilltro till denna plan visas av prognoserna för ökad försäljning och marknadsandel till 2025.”

Toyota anser att företaget har ett ansvar att säkerställa att varje köpare har möjlighet att välja en produkt med lägsta tänkbara CO2-utsläpp på väg mot koldioxidneutralitet – oberoende av marknad, segment eller budget.

Branschprognoser bedömer att 200 miljoner nya bilar kommer att säljas i Europa de kommande 10 åren. Av dessa 200 miljoner förväntas cirka 45 miljoner vara nollutsläppsfordon.

Följaktligen arbetar Toyota dels hårt för att demokratisera nollutsläppsbilarna så att det blir fler än prognosticerade 45 miljonerna, dels lika hårt för att minimera CO2-utsläppen från de återstående 155 miljoner bilar som förväntas säljas.

Förväntad ökad tillväxt för Toyota i Europa

Detta förhållningssätt för att minska CO2-utsläppen i Europa med flera spår samtidigt har positiva effekter. Toyota leder branschen i fråga om totala CO2-minskningar och ökar samtidigt sin närvaro på den europeiska marknaden.

Fler europeiska köpare än någonsin väljer Toyota tack vare företagets lösningar för lägre utsläpp. Toyota ser att efterfrågan för de elektrifierade produkterna ökar i de viktiga segmenten och att fler köpare väljer företagets produkter i segment där andra varumärken har slutat att verka.

Toyota förväntar sig att denna positiva trend i Europa står sig med ett utökad modellutbud, som inkluderar åtminstone 10 nollutsläppsbilar. Som ett led i detta tillkännager Toyota en höjd ambition för försäljning och marknadsandel i Europa – till 1,5 miljoner fordon, vilket motsvarar mer än 7 procent av marknaden.

Då kommer minst 150 000 bilar (10 procent) att vara nollutsläppsbilar, såväl batterielektriska som bränslecellselektriska. Minst ytterligare 1,2 miljoner (80 procent) kommer att vara självladdande hybrider eller laddhybrider, vilket leder till en total mix av elektrifierade fordon på minst 90 procent år 2025.

Spara artikeln