”Glädje för alla” och ett hållbart samhälle

Toyotas mål att skapa ”glädje för alla” är en av programpunkterna i företagets transformering av verksamheten.

  • Toyota ska göra större avtryck med Sustainable Development Goals genom att ”sätta människor först”
  • Toyota förstärker sitt åtagande inom hållbarhet: det är inte något vi tänker på då och då utan något som är centralt för vad vi gör varje dag
  • Toyota kompletterar ledarskapet inom miljöarbete vad gäller produkter och tjänster med ett fokus på mångfald, inkludering, rättvisa anställningsförhållanden och hållbar utveckling

Precis som Akio Toyoda nyligen uttryckt saken har Toyota utökat sitt åtagande från att sätta kunden i första rummet, till att ”sätta människor i första rummet”. I klartext att arbeta för samhället som helhet.

Denna uppdragsbeskrivning stammar från Toyotas allra tidigaste utgångspunkter och värderingar. Den förklarar även varför företaget anpassar verksamheten med ”Sustainable Development Goals” som inspiration för de långsiktiga målen om global hållbarhet. På europeisk nivå följer företaget denna riktning bland annat genom sina anställningsmetoder med fokus på mångfald och inkludering.

Att sätta människor först

Genom att stödja sin SDG-vision samt åtgärderna för hållbar politik i Europeiska Unionens ”Green Deal” har Toyota Motor Europe skisserat de mått och steg som företaget kommer att vidtaga inom tre områden:

  1. att främja mångfald och inkludering i en treårsplan med initialt mål om att minst 25 procent av företagets nya chefer ska vara kvinnor år 2025.
  2. företaget ska säkerställa rättvisa för personalen genom att erbjuda långsiktiga, hållbara anställningar med jämställda möjligheter för alla anställda runt Europa samt ge möjligheter för karriärsutveckling, utbildning och omskolning.
  3. att stödja och främja hållbara innovationer via initiativ som Toyota Startup Awards. Genom att sätta människor först och arbeta för samhället som helhet vill Toyota visa hur näringsliv och hållbarhet är kompatibla mål och verksamheter.

Affärsverksamhet och hållbara mål

Med utgångspunkt från Toyotas mål att skapa glädje för alla talade biträdande hållbarhetschefen för Toyota Motor Corporation, Yumi Otsuka, vid TME:s Kenshiki Forum i början av december:

”När vi transformeras från ett bilföretag till ett mobilitetsföretag och för att skapa glädje för alla behöver vi göra mer än bilar, transportfordon och lastbilar. Vår verksamhet måste ligga i linje med Sustainable Development Goals, Green Deal och en bättre fram.”

Otsuka-san förklarade hur Toyotas erfarenhet och framgång utgör en stabil grund för de framtida ambitionerna: att utveckla tekniker som kan minska beroendet av fossila bränslen, tillverka elektrifierade fordon som kan bidra till att minska den globala uppvärmningen, använda ny teknik och nya konstruktioner för att komma närmare målet om noll döda i trafiken samt samarbeta med ambitiösa och visionära partners för att skapa Woven City, som är ett exempel på ett uppkopplat och hållbart urbant samhälle för framtiden.

Miguel Fonseca från Toyota Motor Europa berättade om de åtgärder som är på gång:

”Detta är verkliga, substantiella exempel på förändring av hur vi bedriver våra verksamheter. Varje del är ett praktiskt bevis för att Toyota både anpassar sig till och tar ledningen i en föränderlig värld, inte bara genom att lansera nya tekniker som bränsleceller och batteriinnovationer utan även genom insatser i samhället. Vart och ett av dessa initiativ representerar ett steg framåt för vårt mål att ’skapa mänsklig glädje’, ett ovanligt mål för ett globalt bolag, men ett som vi är stolta över.”

Spara artikeln