Vinnaren i Lexus Design Award 2021 utsedd

Uppdraget är lika enkelt att uttrycka som det är svårt att genomföra: ”Design for a Better Tomorrow”. Skapa design för en bättre morgondag.

Formuleringen ska tolkas bokstavligt: vi letar efter design som går längre än bara ”form”, till och med längre än ”form och funktion”. Vi söker ny design som kan lösa stora utmaningar.

Utgångspunkten är tre fundament, alla principiellt viktiga för Lexus: ”Anticipate. Innovate. Captivate.” (Förutse. Bidra med innovation. Fängsla.)

Design som förutser behov hos användaren likväl som att den bidrar till samhället. Som uppvisar innovation genom nytänkande och fantasifulla lösningar. Som fångar intresset hos många.

Sedan starten 2013 har den internationella designtävlingen Lexus Design Award givit unga designers en chans man kanske bara får en gång i livet. Finalisterna får konstruera en prototyp under ledning av världsledande mentorer och dessutom möjligheten att nå ut till hela designvärlden.

Lexus Design Awards lockar unga, kreativa talanger från alla delar av världen att deltaga. Till 2021 års final tog sig sex urstarka kandidater som fick möjlighet ett vidareutveckla och vässa sina idéer i samarbete med mentorerna.

Grand Prix-vinnaren utsågs av en jury ledd av Lexus designchef, Simon Humphries. Tillsammans med jurykollegerna Paola Antonelli, Dong Gong och Greg Lynn hade han den grannlaga uppgiften att välja bort fem projekt.

Du kan se de olika prototyperna på bilderna här i artikeln, samt få dem presenterade i korthet (på engelska) i filmen här nedanför.

Till slut stod Henry Glogaus ”Portable Solar Distiller” som segrare. Henry Glogau har inte gjort någon högteknologisk apparat, utan tvärtom utgått från att hans lösning ska kunna tillverkas och distribueras lokalt där den gör nytta.

Att kunna omvandla havsvatten – eller regnvatten – till dricksvatten är en av de verkligt stora utmaningarna i världen.

Från början hade Henry Glogau, som kommer från Nya Zeeland och Österrike men har utbildat sig i Danmark, tänkt att hans avsaltningsteknik skulle kombineras med ett takfönster. Men under utvecklingsarbetet tillsammans med mentorerna övergavs den idén.

Istället tog han fram en teknik för utomhusbruk – som dessutom kan fungera som solskydd. Också ett starkt behov i de länder den är tänkt att användas.

Henry Glogaul. Grand Prix-vinnare 2021.

Valet av vinnare visar bland annat att det inte alls krävs ”high-tech” eller en komplicerad konstruktion för att bli en vinnare i Lexus Design Award. En av de andra finalisterna, ”Terracotta Valley Wind”, är också påtagligt enkel – men likafullt genial. Genom att utnyttja fartvinden från tunnelbanetåg kan stationerna kylas ned.

Men det finns heller inget som säger att inte avancerad teknik kan komma i fråga. Flera av de andra finalisterna är i så måtto mer avancerade.

För Lexus är utmärkelsen ett sätt att motivera och stärka unga formgivare – och därmed bidra till en värld där form, funktion och innovation i än högre grad bidrar till att lösa problem och hantera stora utmaningar.

Det här var åttonde gången som Lexus Design Award Grand Prix delades ut – men resan har bara börjat.

Vinnaren ”Portable Solar Distiller”:

Spara artikeln