Simon Humphries om framtidens bildesign

Simon Humphries är ansvarig för allt designarbete inom Toyota och Lexus. För framtiden ser han att bildesign måste ta mycket större grepp och verkligen fråga sig vad morgondagens bilanvändare kommer att förvänta sig.

Bilvärlden har förändrats radikalt de senaste åren, och detsamma gäller människors livsstilar och värderingar. Hur ska bildesignen svara på detta?

Simon Humphries är globalt ansvarig för Toyotas och Lexus design och leder formarbetet för båda märkena. Sedan 2020 är han även juryledamot i Lexus Design Award, en årlig internationell designtävling.

I ljuset av den oordning som Covid-19 orsakat världen berättar Simon Humphries om sin personliga designfilosofi.

Sedan han kom till företaget 1994 har Simon Humphries, med brittiskt ursprung, arbetat med en mängd olika designer. I dag leder han designteamen med uppfinningsrikedom och förmågan att översätta idéer till verklighet.

”I Storbritannien studerade jag industriell design, så innan jag kom till Toyota och Lexus hade jag över huvud taget inte arbetat med bildesign. Men trots min bristande erfarenhet välkomnades jag av teamet tack vare mina kunskaper och erfarenheter inom andra områden. Denna typ av flexibilitet kommer att vara central för att skapa ett ’mobilitetsföretag’.”

Han förklarar sin designfilosofi: ”Den viktigaste aspekten av design är att ta hänsyn till känslorna hos användaren. Och sedan, efter att ha skapat en design som inbegriper dessa hänsyn, måste du kunna förklara den klart och tydligt i form av en berättelse. Därför är det av högsta vikt att designers har god kommunikationsförmåga. Jag försöker ständigt förklara vad våra köpare behöver och hur min design speglar dessa behov. Oavsett design – om du visar den för fem personer kommer var och en att fokusera på olika aspekter. Med andra ord är kommunikation nyckeln för att förmedla formgivarens intentioner.”

”Vid designstudion där jag arbetade tidigare var jag själv ansvarig för att beskriva projekten och övertyga kunderna. Det är den bakgrunden som lett fram till det sätt jag arbetar på i dag.”

Hur kommer bildesign att utvecklas?

De designer som Humphries skapar i dag är inte bara illustrationer, de inbegriper ord och koncept: ”Hur kommer framtidens bilar vara? Svaret finns utan tvivel i hur vi svarar upp mot människors vilja att röra sig fritt. Till skillnad mot djur, vars rörelsemönster drivs av grundläggande behov som mat eller skydd, har människor friheten att följa sin nyfikenhet och söka kunskap. Därför är det ett djupt mänskligt behov att kunna förflytta sig”, säger Simon Humphries.

”Somliga oroar sig över att automatiserad körning ska bli det som gäller och att bildesign ska bli utslätad. Jag håller inte med, faktum är att jag tror det rakt motsatta kommer att ske.”

”Ingen bilägare vill ha en enskild egenskap i sin bil hela tiden. Till exempel behöver man kanske pendla till arbetet ensam i bilen, sedan behöver man bilen för att storhandla eller åka på en utflykt med familjen. Det är bättre om bilen kan fylla flera behov.”

Samtidigt säger Humphries så här: ”I dag är mycket annorlunda. Det går inte att skapa bilar med samma utgångspunkter som tidigare. Från ett marknadsperspektiv måste det till en revolution inom bildesign.”

”För länge sedan fanns det identifierabara ’trender’ inom bildesign. Så är det inte längre. Konsumenterna har blivit otroligt diversifierade och marknaden ändras i hög hastighet. Nyckelfrågan är hur snabbt vi kan införliva användarnas behov i våra produkter?”

”Lexus Design Award ger alla deltagare samma möjligheter”

2020 blev Humphries domare i Lexus Design Award, en internationell designtävling med Lexus som värd sedan 2013. Priset syftar till att upptäcka och stödja blivande designskapare och kreatörer som strävar efter ”Design for a Better Tomorrow”.

”Styrkan i Lexus Design Award är att det ger alla sökande likvärdiga möjligheter, oavsett om de är professionella eller studenter samt var i världen de verkar. I dag söker alla som arbetar med design nya vägar för att göra sina röster hörda. Det här är ett offentligt pris, så vinnarens design blir känd i vida kretsar och det innebär en stor möjlighet.”

Sex finalister väljs ut bland bidragen från hela världen och dessa får chansen att utveckla sina idéer med mentorskap från världsberömda kreatörer under sex månader. Normalt tillkännages vinnaren i Grand Prix i samband med modeveckan i Milano i april, men eftersom den är inställd i år kommer resultatet vid ett digitalt evenemang där även alla de sex finalisternas arbeten presenteras.

”För finalisterna måste detta ha varit en svår upplevelse. Men ofta är kristider en sporre för kreativteten.” Han refererar till vad far- och morföräldrar fått uppleva: ”Under långa perioder med lockdown har far- och morföräldrar inte kunnat träffa sina barn och barnbarn. När jag hörde om vad som hände undrade jag om någon kunde utveckla en app för detta, exempelvis med haptisk feedback så att när du rör vid en bild som föreställer människor på din skärm ska det kännas som om du verkligen rör vid en människa. Sådana idéer för att svara mot människors behov är vad som behövs just nu. När det gäller bilar är det nödvändigt att vi inte fokuserar på bilar från gångna tider. Vi går in i en period där vi måste släppa taget om förutfattade uppfattningar – som att bilar enbart innebär transport – och röra oss mot en mer innovativ framtid.”

Enligt Humphries måste bilindustrin anlägga ett mycket bredare perspektiv än någonsin när den utvecklar bilar. Han tror på kraften i design och hans tro inspirerar andra att göra detsamma.

Spara artikeln