NEDO, Sharp och Toyota testar elektrifierade fordon med högeffektiva solceller

NEDO, Sharp Corporation (Sharp) och Toyota Motor Corporation (Toyota) inleder gemensamma tester från juli 2019 av fordon utrustade med högeffektiva solceller. Tillsammans ska de undersöka effektiviteten av förbättrad räckvidd och minskad bränsleförbrukning.

Inför testerna har Sharp anpassat sina världsledande högeffektiva solceller (med verkningsgrad på mer än 34 %), som tidigare utvecklades för ett projekt lett av NEDO. Solcellerna har monterats på huv, tak, baklucka och andra delar på en Toyota Prius PHV. Den gemensamma effekten för solcellerna monterade på bilen är cirka 860 W, vilket är nära fem gånger så mycket som nuvarande Prius PHV utrustad med solceller på taket. Genom de nya solcellerna kan bilens batteri dessutom laddas såväl under körning som parkering, vilket tillsammans väntas leda till avsevärda förbättringar av den elektriska räckvidden och bränsleffektiviteten.
Toyota planerar att genomföra tester under varierande körning i Toyota City, Aichi-perfekturen, Tokyo och runt om i Japan och resultatet kommer att undersökas och användas för att vidareutveckla solcellsladdning i fordon. Resultatet kommer också att användas av den PV-styrda Vehicle Strategy Committee för att utvärdera fördelarna av bland annat minskade utsläpp och det minskade behovet av konventionell fordonsladdning. Målet är att bidra till skapandet av en ny solcellsmarknad för fordon och samtidigt hitta lösningar för energi- och miljöfrågor.
Bakgrund I april 2016 startade den nationella forsknings- och utvecklingsorganisationen NEDO en PV-styrd Vehicle Strategy Committee med medlemmar från såväl industrin som forskningsvärlden, där bland annat Toyota och Sharp ingår. Målet är att tillsammans hitta lösningar på energi- och miljöfrågor i transportsektorn. Ett av målen är att kunna utrusta bilar med solceller med 1kWh effekt, trots det begränsade utrymme som en bil har.
Testbilen: Prius PHV Testbilen är utrustad med solceller med verkningsgrad över 34 procent. Solcellerna är en tunn film endast 0,03 mm tjock vilket också gör det möjligt att montera cellerna så de passar även på kurviga ytor med begränsad plats, bland annat bilen tak, huv och bagagelucka. Solcellernas gemensamma effekt är cirka 860 W.
Vanliga Prius PHV utrustad med soltak laddar endast batteriet när bilen står parkerad, men testbilen i detta försök är vidareutvecklad och laddar därmed både vid parkering och körning.
Tabell 1: Jämförelse av prestanda av vanliga Prius PHV och testbilen 

Performance itemsVehicle
Prius PHV Solar Pack(Solar charging system)Demo car

Solar battery cell conversion efficiency
22.5%
34%-plus

Rated power generation output
180 W
Approx. 860 W

Maximum charge to the driving battery while the vehicle is parked (per day)*
BEV-mode cruising range equivalent to 6.1 km
BEV-mode cruising range equivalent to 44.5 km

Maximum charge and power supply to the drivng and auxiliary battery while the vehicle is being driven (per day)*
Supplies power only to auxiliary battery, which powers the car navigation system, etc.
BEV-mode cruising range equivalent to 56.3 km

* Maximum amount of charge generated by the solar charging system while the vehicle is parked or being driven, converted into travelling distance according to the JC08 Japan test cycle. Calculated based on the Japan Photovoltaic Energy Association Labeling Guidelines (FY2016), taking into account the various losses incurred in onboard systems. Solar radiation amount calculated based on the daily data of the average year between 1990 and 2009 in the Nagoya district (source: NEDO).

Spara artikeln