Fem stjärnor för nya Lexus NX från Euro NCAP

  • Nya Lexus NX erhåller det högsta betyget, fem stjärnor, av den oberoende krocksäkerhetsorganisationen Euro NCAP.
  • Den mellanstora premium-SUV:en presterar på högsta nivå i alla delmoment – säkerhet för vuxna, säkerhet för barn, säkerhet för oskyddade trafikanter samt i fråga om säkerhetssystem.
  • Resultatet är ett fint kvitto på den höga säkerhetsnivån för tredje generationen av Lexus Safety System +, som är standard på alla versioner av nya NX.
  • Euro NCAPs resultat gäller för både den självladdande elhybriden NX 350h och laddhybriden NX 450h+.
  • Säkerhetsnivån i NX går utöver kriterierna för Euro NCAPs tester, och inkluderar bland annat en koppling mellan de elektroniska dörrlåsen e-Latch och dödavinkelsensorerna som kan förhindra kollisioner vid dörröppning.

Det omfattande paketet med avancerade system för säkerhet och förarassistans i nya Lexus NX har lett till högsta betyg, fem stjärnor, från den oberoende europeiska testorganisationen Euro NCAP.

Testrapporten visar att NX presterar på högsta nivå i alla delmoment. Resultatet bekräftar den höga kvaliteten och effektiviteten för den tredje generationen av Lexus Safety System + tillsammans med omfattande passiv säkerhet och bilens inbyggda funktioner att skydda i händelse av en olycka. Resultaten gäller för både den självladdande elhybriden NX 350h och laddhybriden NX 450h+.

Mer detaljerat nådde NX 83 procents resultat för skydd av vuxna, 87 procent för skydd av barn, 83 procent för skydd av oskyddade trafikanter och 91 procent för prestandan i säkerhets- och assistanssystemen.

Lexus har väsentligt ökat innehållet och funktionen i sina aktiva säkerhets- och förarassistanssystem så att de kan upptäcka fler faror under olika körförhållanden. Till exempel är millimetervågsradarn och kamerasystemet uppdaterat i Pre-Collision System (PCS), så att det kan upptäcka fotgängare och motorcyklister i bilens färdriktning. Bilen har även ökad säkerhetsnivå vid svängar genom korsningar samtidigt som NX fått ett förbättrat system för att upptäcka kollisionsrisk med såväl mötande trafik som fotgängare eller cyklister som korsar vägen.

NX är även den första Lexusmodellen med Emergency Steering Assist. Systemet upptäcker omedlebart om föraren gör en hastig rattrörelse för att undvika ett hinder – en fotgängare eller ett stillastående fordon till exempel – och ger automatisk styrassistans samtidigt som det håller kvar bilen i den egna körfilen. Dessa och flera andra förbättringar av PCS har gett en väsentligt ökad förmåga att upptäcka risker.

Alla säkerhetssystem – inklusive PCS, filhållningsassistansen, farthållningsassistansen och föraruppmärksamhetsmonitorn – som Euro NCAP har testat erhöll klassificeringen ”good”, som är den högsta.

NX svarar upp mot de högsta kraven från Euro NCAP, men går även utöver dessa vilket ger ytterligare trygghet och säkerhet för bilens förare och passagerare. Ett exempel är Safe Exit Assist, som sammankopplar de smidiga elektroniska dörrlåsen e-Latch med bilens dödavinkelsensorer. Om sensorerna upptäcker trafik som närmar sig bakom bilen kommer de hindra att dörrarna öppnas för att undvika kollision. Lexus Safety System + innehåller även adaptiv farthållning med förbättrad funktion för att snabbare upptäcka och reagera på trafik som svänger in framför bilen samt för att ge mjukare och naturligare kurvtagning med hastighetsjustering.

Lexus Safety System + är standard på alla europeiska versioner av nya NX, samtidigt som versioner med högre utrustningsgrad inkluderar ytterliggare säkerhet som filbytesassistans (Lane Change Assistance, LCA) som ger automatisk styrning vid filbyten bara genom att föraren aktiverar körriktningsvisaren på motorväg. Dessutom finns varning för korsande trafik (Front Cross-Traffic Alert), som använder radarn för att upptäcka och varna föraren om korsande trafik när man kör ut från en korsning i låg hastighet.

För mer information om nya NX besök https://www.lexus.se/car-models/nx/ .

Spara artikeln