CATL och Toyota inleder samarbete för framtidens fordonsbatterier

CATL och Toyota inleder omfattande samarbete för tillverkning av batterier samt gemensam utveckling av framtida fordonsbatterier för att göra dem bättre, mer hållbara och utveckla återbruk och återvinning.

Contemporary Amperex Technology CO. Limited (CATL) och Toyota Motor Corporation (Toyota) har inlett ett samarbete för att säkra tillgången på batterier och tillsammans utveckla framtidens fordonsbatterier till “New Energy Vechicle”. De två företagen har också påbörjat gemensamma diskussioner om såväl leverans av batterier, ny utveckling av ny teknologi, förbättrad produktkvalitet samt återanvändning och återvinning av batterier.
CATL är en av världens främsta leverantörer av fordonsbatterier med konkurrenskraft över hela världen. Under senare år, när antalet elektrifierade fordon har ökat världen över, har företaget samarbetat med fordonsföretag såväl i Kina som utomlands. Toyota var ett av de första företagen i världen som tillgängliggjorde elektrifierade fordon för en bred kundgrupp och har i dag ett stort utbud av tekniker och massiv kompetens kring utveckling, produktion och försäljning av elektrifierade modeller.
För göra nya elektrifierade modeller mer lättillgängliga har CATL och Toyota enats om att en säker och stabil leverans av batterier är avgörande samtidigt som batteritekniken måste utvecklas och förbättras ytterligare. Därför har de två företagen inlett samarbete. 
Genom detta omfattande samarbete ska CATL kombinera sin batteriutveckling och tillgång på batterier med Toyotas elektrifierade fordon och teknologi för batteriutveckling. Denna kombination kommer göra elfordon tillgängliga för en bred kundgrupp. 

Spara artikeln