KINTO och HSB erbjuder bildelning i nytt bostadsområde

HSB öppnar under 2024 nya bostadsområdet, Brf Ester i Bromstensstaden. Som ett led i de högt ställda miljökraven har företaget valt att teckna avtal med bilpoolsleverantören KINTO Mobility. Upplägget ger de boende tillgång till bil när behovet uppstår utan att själva behöva äga en. 

Avtalet som KINTO Mobility och HSB tecknat löper på fem år och innebär att de boende erbjuds en mobilitetstjänst och erhåller en körpott per månad att nyttja för hyror. Tillgodohavandet löper månadsvis under hela kontraktstiden för att uppmuntra till och stimulera ett högt deltagande i bilpoolen.

-Det är förstås väldigt roligt att valet föll på oss och att vi nu snart får se resultatet av ett långsiktigt arbete. Vi erbjuder en så kallad öppen bilpoolslösning vilket innebär att poolbilarna i Brf Ester kan bokas av alla KINTO-medlemmar samtidigt som de boende har möjlighet att boka och nyttja bilar på samtliga  KINTO-stationer i Sverige, alltså även utanför det egna bostadsområdet. Det tror vi både kommer att uppskattas av de boende och också ytterligare stimulera till större användning av bildelning, säger Peter Ooi, Head of Construction KINTO Mobility Sweden

KINTO Mobility som ägs av Toyota, etablerade sig i Sverige 2020 och har sedan introduktionen växt stadigt på den svenska marknaden. KINTO erbjuder en rad mobilitetstjänster och det är framför allt bildelningstjänsten KINTO Share som vuxit snabbast. Ett av HSB:s mål för hållbar nyproduktion är minskad klimatpåverkan. Som en del i att nå en helt klimatneutral nyproduktion, 2040 har företaget valt att erbjuda bildelning till de boende.

-Vi arbetar kontinuerligt för en hållbar utveckling och bildelning blir en naturlig del i hela det erbjudandet. Vi ser det som ett bra sätt att underlätta för våra kunder i vardagen utan att alla ska behöva äga en egen bil. Bilpoolen blir ett bra komplement till de kommunala förbindelserna i området, säger Tomas Viborg Senior projektledare HSB Bostad AB

KINTO Share erbjuder olika bilmodeller och drivlinor där kunden kan boka bilmodell efter rådande behov- allt från en timme upp till en månad med reserverad p-plats inkluderad i priset. Mer info om KINTO Share:  https://www.kinto-mobility.se/kinto-share/

 

 

 

Spara artikeln