Världens mest tillgängliga hybridteknik – 15 miljoner sålda

  • Toyota har passerat en milstolpe med 15 miljoner tillverkade hybridbilar sedan starten 1997, då världens första massproducerade fullhybrid Prius lanserades
  • Toyotas hybridteknik har bidragit till att minska utsläppen av koldioxid med mer än 120 miljoner ton
  • I dag erbjuds 44 hybridmodeller i ett brett spann av storlekar och karosstyper
  • I Europa har Toyota sålt mer än 2,8 miljoner hybridfordon, vilket gör företaget till ett av de ledande i att uppnå EU:s mål för minskade koldioxidutsläpp 2020 och 2021
  • Hybridtekniken är inte bara suverän när det gäller att minska utsläppen av koldioxid, den medger även att bilförare kan klara mer än 50 procent av körning i och runt städer med nollutsläpp

I januari 2020 passerade Toyota en milstolpe när företaget tillverkat och sålt mer än 15 miljoner hybridbilar runt världen. Den första massproducerade hybridbilen var Toyota Prius som lanserades 1997. I Europa har Toyotas försäljning av hybridbilar passerat 2,8 miljoner med en produktpalett bestående av 19 olika hybridmodeller från Toyota och Lexus. Dessa modeller stod för 52 procent av den totala försäljningen i Europa och 63 procent i Västeuropa. Toyota och Lexus har i dag totalt 44 hybridmodeller på programmet globalt.

Toyotas beslut att utveckla hybridfordon inleddes för 25 år sedan när Takeshi Uchiyamada ledde ett team som skulle ta fram en bil för 2000-talet. En bil som skulle minska utsläppen av växthusgaser och andra skadliga ämnen. Den första generationen Prius lanserades 1997, ungefär vid samma tid som Kyotoavtalet undertecknades. Sedan dess har Toyota bidragit till att minska utsläppen av koldioxid med mer än 120 miljoner ton, tack vare de lägre utsläppen från de 15 miljoner hybridbilarna jämfört med konventionella bensinfordon.

Hybridpionjären Toyota Prius

Lexus första hybrid - RX 400h från 2004

Toyota ursprungliga vision har hjälpt företaget att vara ledande i att möta allt hårdare utsläppskrav runt hela världen. ”Det är tack vare försäljningen av våra hybridbilar som vi är på god väg att klara målet på 95 gram per kilometer som EU ställt upp för 2020 och 2021, vilket är världens tuffaste reglering”, säger Matt Harrisson, Executive Vice President vid Toyota Motor Europe (TME). ”Dessutom är våra fullhybrider otroligt effektiva när det gäller att kunna framföras utan utsläpp vid större delen av körning i stadstrafik”, tillägger han.

Under hela denna period har Toyota sett efterfrågan på hybridbilar öka när företaget kombinerat den innovativa tekniken med emotionell design. Det sistnämnda har möjliggjorts i än högre grad tack vare den globala plattformen, TNGA. Den nuvarande fjärde generationen hybridteknik kommer att följas upp med än mer förfinad hybridteknik för att uppnå ännu lägre utsläpp och ökad bränsleeffektivitet.

Elbilar och bränslecellsbilar är en naturlig fortsättning på hybridtekniken
Toyota anser att hybridbilar är en väsentlig del även i framtidens mix av elektrifierade fordon, men mer än 20 års erfarenhet av elektrifiering leder även vidare till företagets strategi för flera parallella drivlinor. Toyota tillhandahåller både nu och i framtiden flera olika typer av elektrifierade fordon för att minska utsläppen mot bakgrund av lagkrav, infrastruktur och givetvis köparnas efterfrågan. Toyota ser inte något ”winner takes all”-scenario, utan tvärtom en framtid där olika elektrifierade tekniker, inklusive hybrider, laddhybrider, elbilar och bränslecellsbilar alla har viktiga uppgifter att fylla.

Shigeki Terashi, Chief Officer vid Toyota Motor Corporation (TMC): ”Vi måste givetvis arbeta hårt för att förbättra batteriernas prestanda och minska kostnaderna för elbilar, vilket vi också gör. Men vi kan inte låta bli att göra något i väntan på att diverse hinder för elbilar och bränslecellsbilar ska försvinna. Därför fortsätter vi att bidra genom att vidareutveckla våra hybridbilar.”

 

Nya generationens bränslecellsbil: Toyota Mirai

Lexus UX 300e

Tack vare den långa erfarenheten av hybridbilar har Toyota djupgående kunskap om grundläggande teknik som är densamma i alla typer av elektrifierade drivlinor. Det innebär att Toyota står i första startledet för att möta en elektrifierad framtid. Mer än 20 års kontinuerlig utveckling av elmotorer, batterier och styrsystem har givit Toyota kunskap om hur energi bäst hanteras och återvinns. Det har lett till ett stort utbud av valmöjligheter för Toyotas och Lexus kunder med hybrider, laddhybrider, elbilar och bränslecellsbilar.

Toyota planerar att lansera 40 helt nya eller uppdaterade elektrifierade fordon till och med 2025, varav minst 10 nollutsläppsfordon. Hybridbilar kommer även i fortsättningen att vara en grundläggande del av mixen för att möta kundernas önskemål och behov. Hybridbilar kommer tillsammans med andra typer av elektrifierade fordon fortsätta bidra till att pressa ned utsläppen. Det har varit Toyotas mål ända sedan första Prius lanserades för mer än 20 år sedan. Det yttersta målet är att uppnå nollutsläpp i breda lager och på ett hållbart sätt.

Spara artikeln