Toyota Motor Europe på väg att uppnå koldioxidneutralitet genom hela kedjan till 2040

  • Toyota presenterar färdplanen för koldioxidneutralitet i Europa till 2040
  • Toyota ökar sin marknadsandel på den europeiska marknaden
  • Woven planet – plattformen för Toyotas mobilitetsstrategi.

Vid Toyota Motor Europes (TME) årliga mediaforum, Kenshiki, i förra veckan, presenterade företaget sin teknikstrategi och vision om koldioxidneutralitet. Dessutom avslöjades en rad nya produkter och tjänster. Kenshiki betyder insikt på japanska och årets upplaga fokuserade på nollutsläpp och den pågående förvandlingen till en mobilitetsleverantör. På plats var ca 250 journalister från hela Europa.

Full koldioxidneutralitet till 2040 i Europa

Kenshiki inleddes med att Matt Harrison, VD och koncernchef för Toyota Motor Europa tillkännagav Toyotas nya åtagande att uppnå full koldioxidneutralitet genom hela produktions- och leverantörskedjan i Europa senast 2040. Förra året deklarerade företaget 100 % CO2-minskning i alla nya fordon inom EU, Storbritannien och EFTA till 2035.

Matt Harrison sammanfattade företagets viktigaste åtaganden framåt:

”I stora drag finns det två viktiga fokusområden: det första är koldioxidneutralitet och hur vi planerar att uppnå det inom alla led i vår verksamhet. Det andra är transformationen från ett tillverknings- och försäljningsföretag till en leverantör av mobilitetstjänster”

Marvin Cooke, EVP Manufacturing för Toyota Motor Europe, beskrev vidare företagets mål att göra alla europeiska tillverkningsanläggningar koldioxidneutrala till 2030.  Det handlar om allt från att byta till grön el, minimera energiförbrukningen och implementera nya innovationer som minskar eller eliminerar koldioxiden helt:

”På vår motorfabrik i Deeside i Storbritannien har vi installerat solpaneler motsvarande 10 fotbollsplaner. Vi samarbetar även med ett lokalt företag som återvinner mer än 90 % av vårt avfall för att producera biogas och  grön el. Vi förväntar oss att vara koldioxidneutral så tidigt som 2025.  Målet för 2040 som även omfattar leverantörsled, logistik och distribution är förstås en mycket större utmaning men som vi kommer att klara genom nära samarbete med våra partners och leverantörer.”

Matt Harrison, VD och koncernchef för Toyota Motor Europa

”The Power of And” – strategin bakom Toyotas multiteknologiska vägval

Toyotas globala strategi för minskade koldioxidutsläpp är att använda flera elektrifierade tekniker för att maximera koldioxidreduktionen. Höga kostnader och bristande tillgång på batterimaterial samt undermålig infrastruktur är faktorer som gjort att Toyota valt en multiteknologistrategi där olika drivlinor som batterielektrisk och vätgas/bränsleceller kan komplettera varandra för att fortare nå kodioxidneutralitet. För att lyckas få ner CO2 utsläppen de närmaste 10–15 åren behövs en kombination av batterielektriska-, laddhybrid och elhybridfordon menar Dr Gill Pratt, chefsforskare vid Toyota Motor Corporation och VD för Toyota Research Institute:

”Vi måste göra det som är bäst för miljön, vilket är att utvinna mest koldioxidreduktion från varje producerad battericell, ersätta så många icke-elektrifierade fordon som möjligt med elektrifierade, styrt av den enkla principen att koldioxid är fienden, inte en speciell drivlina.”

Toyotas globala strategi utgår från en diversifierad marknad, att behoven och förutsättningarna ser olika ut hos de europeiska kunderna vilket innebär ett modellutbud som inkluderar flera olika drivlinor vilket sammanfattas av Kylie Jimenez, SVP – People, Technology & Corporate Affairs, Toyota Motor Europe, ”Vi kallar detta ”the Power of And” eftersom en lösning sällan passar alla, speciellt när man tänker på mångfalden av kunders behov och tillgänglig infrastruktur.”

Dr James Kuffner, VD för Woven Planet Holdings och Chief Digital Officer på TMC

Woven Planet: ”Mobility to love, safety to live”.

Woven Planet Holdings, dotterbolag till Toyota Motor Corporation (TMC) som utvecklar mjukvaruprodukter och teknik, har en central roll i företagets övergång till Mobilitetsleverantör. På Kenshiki forum presenterade Dr James Kuffner, VD för Woven Planet Holdings och Chief Digital Officer på TMC, Woven Planets affärsidé ”Mobility to love, safety to live”:

”Vi skapar nya mjukvaruplattformar, verktyg, processer och ett kulturskifte till mjukvarudefinierad utveckling för Toyota. Detta kommer att förbättra produktiviteten genom att leverera programvara som möjliggör skalbarhet och återanvändning av kod för hundratals Toyota- och Lexus-modeller”

Woven Planets vision omfattar tre typer av mobilitet – Mobilitet för människor, Mobilitet för gods och Mobilitet för information, och detta vägleder dess viktigaste fokusområden:

  1. Arene (’Software First’): mjukvaruplattform och operativsystem som utgör grunden för implementering av Toyotas Software Defined Architecture (SDA). Kärnan i Toyotas mobilitetsprodukter och tjänster.
  2. Automated Driving & Advanced Safety (ADAS): avancerad förarassistansteknik för ökad säkerhet, obegränsad mobilitet och självkörande teknik.
  3. Woven City: är under uppbyggnad vid foten av Mt Fuji, Japan. Staden är tänkt som en ”tesbädd” för att påskynda innovation och leverera världens framtida mobilitet i stor skala. Mobilitetsteknik, smart jordbruk, ren energi och ett hälsosamt liv, allt drivs av mjukvara med säkerhet och integritet inbyggd i sin design.

 

Toyotas elektrifierade sortiment driver tillväxt

Toyota räknar med att sälja cirka 1,1 miljoner fordon i Europa 2022, en liten men viktig ökning jämfört med föregående år på en europeisk marknad som minskade med -12 %. Toyotas marknadsandel i Europa ökar till 7,3% (+0,9%) 2022 vilket är rekord. Toyota stärker sin position som det andra bästsäljande bilmärket i Europa.

Spara artikeln