NYA UX OCH ES DRIVER LEXUS FÖRSÄLJNINGSÖKNING

Lexus ökar försäljningen i Europa* med fem procent under första halvåret 2019 – mycket tack vare helt nya suven UX och lyxsedanen ES. 95 procent av försäljningen i Väst- och Centraleuropa var dessutom självladdande elhybrider.

Lexus fortsätter att växa i stadig takt i Europa under första halvåret 2019. Med en totalmarknad som minskar något (-2%) växer Lexus med 5% till 40 450 sålda bilar. Vissa marknader utmärkte sig med särskilt stor tillväxt, bland annat Italien (+51%), Tyskland (+33), Spanien (+19%), Polen (+13%), Frankrike (+12%) och Storbritannien (+8%).
Ökningen drivs mycket av lanseringen av Lexus två helt nya modeller: Den kompakta suven UX och lyxsedanen ES. Efter bara fem månaders försäljning har UX redan sålts i 8 532 exemplar och bekräftar marknadens positiva svar på Lexus första modell i det snabbt växande kompakta segmentet för premiumbilar.
Störst ökning procentuellt stod dock Lexus ES för (+387 %) som sålde i 3 012 exemplar. Totalt sålde Lexus 28 006 elhybrider i Europa under första halvåret (+17 % jmf jan-jun 2018). De självladdande elhybriderna står för hela 95 procent av försäljningen i Väst- och Centraleuropa. Företagets mellanstora SUV, NX, behåller positionen som Lexus bäst säljande modell i Europa med 11 699 sålda exemplar. RX sålde i 8 383 exemplar.
*I Lexus Europe ingår EU-länderna samt Norge, Island och Schweiz såväl som Ryssland, Ukraina, Kazakstan, Kaukasus, Turkiet och Israel.

Spara artikeln