Nästa steg taget för vätgassamhället i Woven City

För Toyotas prototypstad Woven City är målet koldioxidneutralitet. Därför har Toyota inlett samarbete med energibolaget ENEOS om vätgas.

Arbetet med att förverkliga Woven City, Toyotas prototypstad, går vidare med alltfler spännande samarbeten och initiativ.

En viktig hörnsten i Woven City är användningen av vätgas som energikälla. 

ENEOS och Toyota har tecknat ett samarbetsavtal som ska undersöka, testa och vidareutveckla möjligheterna för en vätgasbaserad leveranskedja rörande produktion, distribution och användning.

ENEOS är ett ledande företag i vätgasbranschen och har 45 kommersiella vätgasstationer i de fyra huvudsakliga storstadsområdena i Japan. Med sikte på ett vätgasbaserat samhälle och för att stötta användningen av energi med låga koldioxidutsläpp utvecklar ENEOS tekniker för vätgasproduktion och en leveranskedja för CO2-neutral vätgas.

Vätgas är ett av de mest tillgängliga, rena energislagen för framtiden. Därför har Toyota investerat i vätgas- och bränslecellsteknik för anpassning i såväl personbilar som kommersiella fordon och industrifordon (gaffeltruckar till exempel), tåg och fartyg samt stationära generatorer.

Målet för Woven City är att skapa ett samhälle med fokus på hälsa och hållbar livsstil. Genom samarbetet kommer företagen att dra fördel av varandras expertis och erfarenhet för att i än högre grad ta vara på potentialen hos vätgas. 

I Woven City är tanken att introducera koldioxidneutralitet inom vardagsmobilitet, människors vardagsliv och samt i stadens infrastruktur. 

Woven Planet ansvarar för utformningen och planeringen av Woven City tillsammans med Toyota och följande fyra områden kommer att utvecklas inom det nya samarbetet:

  1. ENEOS kommer att starta och driva en vätgasstation i omedelbar anslutning till Woven City,
  2. ENEOS kommer att tillverka ”grön vätgas”, det vill säga vätgas från förnyelsebara energislag, vid den nämnda tankstationen samt förse Woven Citys stationära bränslecellsgeneratorer med vätgas. Generatorerna kommer att installeras av Toyota.
  3. Främja användningen av vätgasdriven bränslecellsmobilitet för logistik inom och i anslutning till Woven City.
  4. Genomföra gemensam forskning om vätgasförsörjning vid demonstrationsområdet som ska inrättas i Woven City.

Katsuyuki Ota, vd för ENEOS:

”Vi stöder fullt ut Toyotas vision om att visa på framtidens teknik genom Woven City och är mycket glada över att deltaga i projektet. Vi tror att vätgas kommer att spela en väsentlig roll för att skapa koldioxidneutralitet på global nivå och att Toyota ligger i framkant med att åstadkomma ett helt vätgasbaserat samhälle. Genom att arbeta tillsammans med Toyota för att till fullo utforska vätgasens potential tror vi oss kunna bidraga signifikant till nya, vätgasbaserade livsstilar. Min förhoppning är att vi genom att förevisa Woven Citys förhållningssätt runt världen kan skynda på processen mot en ny, mer hållbar energiframtid.”

Akio Toyoda, vd för Toyota:

”Vi är mycket glada över att ha ENEOS som en av våra närmaste partners för att driva vätgasutvecklingen i Woven City. Som Japans ledande integrerade energiföretag har ENEOS visat prov på sin värdefulla expertis inom alla viktiga processer från tillverkning av vätgas till försäljning. Vi är övertygade om att det holistiska perspektiv som vi kräver. För att förverkliga vätgassamhället krävs, utöver utveckling av individuella tekniker, att alla processer med teknik, distribution och användning integreras sömlöst.”

Spara artikeln