VÄRLDSPREMIÄR FÖR LF-Z ELECTRIFIED: EN VISION OM EN NY ERA FÖR LEXUS

• Världspremiär för LF-Z Electrified, ett elbilskoncept som visar en ny varumärkesvision för Lexus och vad företaget siktar på att uppnå med elektrifieringen

• Lexus ökar takten för utvecklingen av nya bilar för att möta de nya behoven hos bilköpare runt hela världen

• 20 helt nya eller vidareutvecklade bilar kommer att introduceras de kommande 5 åren: elbilar, laddhybrider och självladdande hybrider i ett brett spektrum av modeller

• Lexus sammanför sina team för teknik, design och produktplanering för bilutveckling i ett nytt center i Shimoyama, Japan

Lexus har vunnit en unik marknadsposition tack vare utvecklingen av världens mest omfattande utbud av hybridelektriska fordon i premiumsegmentet. Lägg därtill superbilen LFA samt de övriga högpresterande fullbloden med beteckningen ”F”.Hybridstrategin har lett till att nästan två miljoner exemplar har sålts runt världen sedan RX 400h introducerades 2005. I dag erbjuds nio hybrid- och elmodeller i 90 länder. Detta är en perfekt plattform att möta nya utmaningar.

Bilindustrin genomgår en omvandling som bara sker en gång per sekel med förändringar av människors livsstilar och värderingar som saknar motstycke. Bilindustrin måste möta dessa nya krav och förväntningar och samtidigt sänka drastiskt sänka utsläppen av koldioxid samt omfatta FN:s mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG).

Med utgångspunkt i visionen Lexus Electrified, som i sin tur bygger på företagets erfarenhet och innovationsförmåga, kommer Lexus att använda sina styrkor inom forskning och utveckling för att nå dessa mål. Givetvis med Lexus alla kärnvärden i behåll: att överträffa kundens förväntningar och leverera högsta kvalitet, köregenskaper på högsta nivå och utsökt hantverkskonst.

Konceptbilen Lexus LF-Z Electrified innehåller köregenskaper, design och teknik som Lexus planerar att realisera 2025. Den kommer att ytterligare flytta fram positionerna för Lexus Driving Signature, där den expertis som växt fram med utvecklingen av prestandamodeller kombineras med de nya möjligheter som kommer med elektrifierade drivlinor. Resultatet för föraren kommer att bli en exceptionell respons och en känsla av att vara fullt ut sammanlänkad med bilen.

LF-Z Electrified bjuder dess egenskaper genom användning av avancerad teknik och en dedikerad plattform för elbilar. Till exempel uppnås suveräna dynamiska prestanda genom idealisk placering av batteri och elmotor och fyrhjulsdriftstekniken DIRECT4. Dessutom har den avancerade infotainment-funktioner som kommer att bli tillgängliga för Lexus kunder inom en nära framtid.

Fram till 2025 kommer Lexus att introducera 20 nya eller uppgraderade modeller, inklusive 10 batterielektriska (BEV), laddhybrider (PHEV) och självladdade hybrider (HEV) för att svara upp mot behoven i olika länder och regioner runt världen. Lexus kommer att stärka sitt utbud av sedan- och SUV-modeller och samtidigt utforska möjliga, nya fordonstyper som sportmodeller, modeller som körs av chaufförer och modeller i helt nya kategorier.

Lexus intention är att erbjuda elektrifierade versioner av alla sina modeller 2025, och då förväntas även elektrifierade fordon stå för mer än hälften av märkets globala försäljning. Företagets mål är att uppnå koldioxidneutralitet för hela livscykeln för företagets samtliga modeller 2050. Det inkluderar material, tillverkning, delar och logistik samt återvinning. Utöver omsorgsfulla val av material kommer Lexus även väga in hur dessa material tillverkas.

I mars 2024 kommer Lexus att öppna ett nytt affärs- och teknikcenter i Shimoyama (Aichiprefekturen) i Japan för att accelerera planeringen och utvecklingen av nya produkter. Detta kommer att sammanföra teamen involverade i design, utveckling och planering av nästa generation fordon och underlätta samt stärka värdefulla samarbeten med externa partners.

Koji Sato, President och Chief Branding Office, Lexus International:

“Samtidigt som vi uppfyller vårt uppdrag att realisera ett koldioxidneutralt samhälle kommer vi att fortsätta leverera den glädje som förknippas med bilar. Med startpunkt i två nya modeller som kommer att presenteras i år ska vi fortsätta att utveckla innovativa produkter.”

LF-Z Electrified ger en föraning av Lexus framtid med design, köregenskaper och avancerade tekniker som kommer att finnas i nya modeller som introduceras 2025.

En dedikerad elbilsplattform är ett grundläggande steg för att realisera målet för Lexus Electrified, ”använda elektrifierad teknik för att nå signifikant utveckling vad beträffar grundläggande fordonsprestanda”. Det nya fyrhjulsdriftssystemet, DIRECT4, bidrar till att skilja ut LF-Z från konventionella fordon.

Genom att kombinera tekniker för elektrifiering och rörelsekontroll som utvecklats under åren siktar Lexus på att ge Lexus Driving Signature med en körupplevelse som bygger på ännu bättre direktkontakt med föraren. En elmotor med hög verkningsgrad monterad i bilens bakparti bidrar till dynamiska och alerta köregenskaper.

Interiören är en öppen och minimalistisk miljö. Förarmiljöns design, Tazuna, är skräddarsydd för de specifika kvalitet som kommer med elbilskörning. Bilens artificiella intelligens (AI) lär sig förarens personliga preferenser och vanor, vilket möjliggör hjälpsamma förslag som vägvisning och information om destinationer.

Spara artikeln