Toyota söker innovativa startupföretag – lanserar unik samarbetsplattform för en hållbar framtid

Toyota Motor Europe lanserar i dag en helt ny innovationsplattform, Toyota Open Labs. En unik satsning som sammanför startupföretag med Toyotas olika affärsenheter inom hållbar samhällsomställning. Syftet är att skala upp innovationer och leda marknaden in i nästa fas av mobilitet.

Innovationsprogrammet kommer att ge Toyota värdefulla insikter och bidra till omställningen till ett mobilitetsföretag genom att fördjupa företagets expertis inom energi, cirkulär ekonomi, koldioxidneutral teknik, smarta samhällen och mobilitet för alla.Toyota Open Labs riktar sig i första skedet till startups som är redo att kommersialisera sina idéer inom fem nyckelkategorier:

Energi: Teknologier och system som underlättar energiomställningen, vätgasekonomin, balansering av elnätet, energihushållning, smart laddning samt energiöverföring mellan fordon och nät (Vehicle-to -grid)

● Cirkulär ekonomi: Teknik och system för att möjliggöra återvinning och återanvändning av fordon och batterier

Koldioxidneutralitet: Teknik och system som hjälper företag och samhällen att minska koldioxidutsläppen och öka digitaliseringen för att möjliggöra transparenta livscykelbedömningar

● Smarta samhällen: Nya affärsmodeller och lösningar för att utveckla och stödja smarta samhällen genom bildelning, prenumerationer och mobilitetshubbar

Mobilitet för alla: Kostnadseffektiva lösningar för att övervinna mobilitetsbarriärer, stärka mobilitetssystem och tillgodose behoven hos ett åldrande samhälle och utarbeta universella lösningar för olika behov och användare.

 

Toyota Open Lab inkluderar: Toyota Tsusho Europe, Toyotakoncernens handelsbolag, KINTO Europe, Toyotakoncernens mobilitetsvarumärke, Woven Capital, Toyotas riskkapitalfond och Toyota Mobility Foundation, en ideell stiftelse inom Toyota.

De startupföretag som väljs ut ges en exklusiv tillgång till ett mångsidigt nätverk av rådgivare och mentorer. Samarbeten som kan öppna nya vägar för tillväxt, investeringar, förbättrad produktutveckling, nya affärsstrategier och möjligheter att nå ut på en större global marknad.

Deltagarna kommer att ha möjlighet att utveckla ett Proof of Concept tillsammans med Toyota, hitta vägar för marknadsintroduktion och ingå samarbeten med Toyotas olika affärsenheter. Varje deltagande startup kommer att få utvecklingsstöd och möjlighet att visa upp sin teknik på en demodag under de paralympiska spelen i Paris 2024.

–  Om du är ett startupföretag fokuserad på att lösa morgondagens hållbarhets- och mobilitetsutmaningar är Toyota Open Labs rätt plats för dig. Toyota Open Labs representerar en unik möjlighet att omsätta djärva startupvisioner till verklighet genom exklusivt stöd från vårt innovationsekosystem, säger Kylie Jimenez, SVP People, Tech & Corporate Affairs på Toyota Motor Europe.

För mer information om Toyota Open Labs besök: toyotaopenlabs.com.

 

 

 

Spara artikeln