Toyota och Lexus introducerar ett nytt serviceaktiverat garantiprogram för bilar upp till 10 års ålder.

Toyota och Lexus introducerar ett helt nytt garantiprogram som ger bilägare ytterligare trygghet, även efter att nybilsgarantin löpt ut. Toyota Relax/Lexus Relax som den nya garantin heter kommer med på köpet vid service och kan förnyas fram till att bilen är 10 år eller har gått max 20 000 mil.

Som kund behöver man alltså inte göra någon specifik åtgärd för att få tillgång till den nya garantin. Relax aktiveras automatiskt för bilar mellan 3 och 10 år, när bilen servas enligt serviceschemat hos en auktoriserad Toyota-verkstad för Toyota eller Lexus-verkstad för Lexus. Vid utförd service får kunden upp till 12 månader eller 1 500 mil garanti på köpet.

-Ett tryggt och bekymmersfritt bilägande är en av hörnstenarna i Toyota och Lexus kundlöfte. Därför känns det helt naturligt att kunna erbjuda Toyota och Lexus Relax till alla våra kunder, säger Magnus Hoverberg, Servicemarknadschef på Toyota Sweden.

Vad ingår i Toyota och Lexus Relax?

Relax är ett nytt, separat och omfattande garantiprogram. Relax är inte en förlängning av nybilsgarantin utan en ny serviceaktiverad garanti som täcker kostnaden för byte av ett stort antal komponenter enligt en villkorslista för att säkerställa bilens trafik- och driftsäkerhet. Relax är kopplat till fordonet vilket innebär att garantin följer med bilen om den säljs och den nya ägaren kan därmed också åtnjuta garantin

Garantivillkoren

Relax aktiveras när bilen servas enligt serviceschema hos en auktoriserad Toyota-verkstad för Toyota eller Lexus-verkstad för Lexus, efter att nybilsgarantin har löpt ut, fram till dess att bilen är 10 år gammal eller har gått max 20 000 mil. Garantin gäller för perioden mellan servicetillfällena, i regel ett år eller 1 500 mil. Alternativ garantiperiod gäller för bilar som har en annan serviceintervall än ett år eller 1 500 mil. När det är dags för service enligt serviceschemat, behöver kunden bara serva bilen hos en auktoriserad Toyota eller Lexus-verkstad (beroende på märke) så förnyas Relax-garantin automatiskt fram till nästa servicetillfälle, dock max tills dess att bilen är 10 år gammal eller har gått max 20 000 mil.

För mer information om Relax, se Toyota.se/Relax resp. Lexus.se/Relax

*Alla Toyota och Lexus-bilar som är mellan tre och tio år gamla och ursprungligen sålda av Toyota Motor Europe är berättigade till Toyota Relax respektive Lexus Relax vid service hos auktoriserad verkstad vid uppfyllda villkor. Toyota och Lexus-bilar ursprungligen sålda utanför Europa omfattas ej. Läs mer om garantivillkoren Toyota.se/Relax resp. Lexus.se/Relax

Spara artikeln