Toyota och Joby Aviation utvecklar elektriska flygplan

Toyota utforskar ett nytt spår för mobilitet i ett samarbete med Joby Aviation, ett flygindustriföretag som utvecklar och säljer ett helt elektriskt flygplan som startar och landar vertikalt. Tyst, snabb och prisvärd lufttransport är målet.

Tekniken kallas eVTOL, vilket står för electric vertical take-off and landing. Samarbetet speglar Toyotas tro på de långsiktiga möjligheterna för luftburen transport i städer, för att möta samhällets nya behov. Det speglar även Jobys position som ledande inom denna industri.

”Lufttransporter har länge varit ett mål för Toyota, och medan vi fortsätter vårt arbete i fordonsindustrin siktar den här överenskommelsen mot himlen”, säger Toyotas vd Akio Toyoda. ”När vi tar oss an utmaningen med luftburna transporter tillsammans med Joby, öppnar vi dörren för att revolutionera både framtidens transporter och vardagslivet. Tack vare denna spännande strävan är vår förhoppning att kunna skapa frihet och rörlighet samt glädje för kunder överallt, både på land och i luften.”

Som ledande investerare i Jobys finansiering fortsätter Toyota att utnyttja ny teknik för att tillhandahålla ”Mobility for All” (omfattar totalt 590 miljoner US-dollar, varav 394 miljoner från Toyota). Toyota kommer att dela med sig av sin kunskap och expertis inom tillverkning samt kvalitets- och kostnadskontroll i utvecklingen och produktionen av Joby Aviations eVOTL-farkost.

Jobys design är väl utformad för att möta de växande behov av lufttransporter som finns på marknaden. Pendlare och resenärer kan dra nytta av lufttransport på daglig basis inom och mellan centrala punkter i städer. Fler detaljer om prototypen och planerna för tillverkningen kommer vid ett senare tillfälle.

JoeBen Bevirt, grundare och vd för Joby Aviation: ”Samarbetet med Toyota saknar motstycke i fråga om pengar och resurser för oss och för hela denna nya industri. Toyota är världskänt för kvalitet och driftsäkerhet på sina produkter, som drivs av minutiös detaljomsorg. Jag är uppfylld av förväntan att få ta del av Toyota ingenjörskonst och tillverkningsexpertis för att nå vårt mål om att kunna kapa pendlingstiden med minst en timme för miljarder människor.”

Båda företagen tror på synergier, där såväl fordonsteknik som erfarenheter från Toyota Production System kommer att bidra till effektiv massrproduktion av dessa flygplan. Det kommer även leda till att Joby kan leverera flygplan av hög kvalitet, med hög driftsäkerhet som möter de högsta säkerhetskraven.

Shigeki Tomoyama, Executive Vice President i Toyota Motor Corporation, kommer att ta plats i styrelsen för Joby och spela en aktiv roll i utformningen av strategierna

Fordonsbranschen möter flygbranschen

eVOTL – elektric, vertical take off and landing

För att omformas till ett mobilitetsföretag tar sig Toyota an nya teknikområden som är rustade för att möta de nya behov som individer har över hela världen. Samarbetet med Joby Aviation förväntas göra on-demand flygtransport till en naturlig och självklar del i metoderna för att flytta både människor och varor.

Det förväntas att eVOTL-farkoster kommer att bidra till nya mobilitetstjänster som förenklar transporter. Färre trafikproppar i tätbefolkade regioner, minskad miljöpåverkan samt möjlighet att skapa transporter även i regioner med mindre befolkningstäthet hör till de problem som eVOTL kan lösa.

Joby är ledande i utvecklingen av eVOTL, som kombinerar egenskaperna hos helikoptrar och små flygplan. Fördelarna är hög driftsäkerhet, nollutsläpp, hög flyghastighet samt bullerfri körning. Flygfarkosten ger även lägre driftskostnader, lägre underhållskostnader samt ökar säkerhet.

Spara artikeln