Toyota och BYD utvecklar elbilar tillsammans

I november 2019 togs de första stegen för ett samarbete mellan Toyota och den kinesiska batteritillverkaren BYD Company Ltd. Den 2 april bekräftades nästa steg i form av ett nybildat gemensamt bolag, BYD Toyota EV Technology Co Ltd, och verksamheten ska inledas i maj 2020.

Ordförande för joint venturebolaget blir Hirohisa Kishi från Toyota och till verkställande direktör har utsetts Zhao Binggen från BYD.

Hirohisa Kishi kommenterar det nya bolaget: ”Ingenjörer från BYD och Toyota kommer att arbeta tillsammans under samma tak för att utveckla batteridrivna elfordon med överlägsna prestanda. Vi kommer att möta behoven från kinesiska kunder både genom samarbete och kamratlig konkurrens.”

Zhao Bingen fyller i: ”Detta joint venture kommer att fokusera på forskning och utveckling av batteridrivna elektriska fordon med teknik och kunskap från såväl Kina som Japan. Företagets mål är att marknadsföra högkvalitativa tekniker som ger mer miljövänliga, säkra, bekväma och intelligenta batterifordon. Vår vision är att skapa mobilitet med kunden i centrum likväl som samhällen där både människor och natur kan samsas.”

BYD och Toyota ska arbeta tillsammans för att möta köparnas olika behov genom att utveckla attraktiva batterifordon och förhoppningsvis även bidra till att förbättra miljön i Kina.

Det nya bolaget i korthet

BYD Toyota EV Technology Co. Ltd.

Huvudkontor Pingshandistriktet i Shenzhen, Guangdongprovinsen, Kina.
Ordförande Hirohisa Kishi (vice vd i Toyota Motor Engineering & Manufacturing, Kina).
Verkställande direktör Zhao Binggen (BYD Company Ltd.).
Styrelse Sex ledamöter (tre från Toyota och tre från BYD).
Revisorer Två stycken (en från Toyota och en från BYD).
Verksamhet Design och utveckling av batteridrivna elfordon, såväl hela plattformar som komponenter.
Ägarskap Toyota Motor Corporation 50 procent, BYD 50 procent.
Antal anställda Cirka 300.

Spara artikeln