Toyota Motor Europe beskriver sin väg till 100 % CO2-minskning 2035

· Toyota förbereder 100 procent CO2-minskning i alla nya bilar som säljs i Västeuropa 2035
· Minst 50 procent nollutsläppsbilar 2030, men kapacitet att öka andelen om efterfrågan finns
· Europapremiär för den batterielektriska SUV-modellen bZ4X
· Ökat utbud av elektrifierade fordon en nyckel till försäljningsökning: 1,07 miljoner sålda bilar 2021 i Europa och 1,3 miljoner 2022

Vid årets Kenshiki-pressevenemang som precis avslutats delgav Toyota de senaste nyheterna om sin europeiska affärsstrategi, företagets vision, nya produkter och tekniska utvecklingssteg. Kenshiki betyder insikt på japanska och årets evenemang handlade främst om TME:s (Toyota Motor Europe) åtagande för koldioxidneutralitet, tempoökningen för elektrifieringen samt företagets aktiva roll i att bygga en vätgasekonomi.

Under huvudmötet beskrev företagsledningen strategin för att nå koldioxidneutralitet så snabbt som möjligt, och minimera utsläppen av koldioxid under resan mot neutralitet. Målet att minimera utsläppen av koldioxid kommer att nås genom att öka takten i elektrifieringen samt genom att erbjuda ett brett utbud av CO2-effektiva drivlinor för olika kunder.

Flera nollutsläppsbilar de kommande åren

Under de kommande åren kommer Toyota att lansera ett ökande antal praktiska och ekonomiskt överkomliga nollutsläppsbilar (zero emission vehicles, ZEV) med bZ4X som det senaste exemplet. År 2030 väntas försäljningsandelen för ZEV vara minst 50 procent i Västeuropa, med kapacitet att öka andelen ytterligare om kunderna efterfrågar detta.

”Bortom 2030 förväntar vi oss att efterfrågan på ZEV ökar ännu mer och Toyota kommer att vara redo att nå 100 procent CO2-minskning i alla nya fordon år 2035 i Västeuropa, under förutsättning att tillräcklig infrastruktur för laddning och vätgaspåfyllning är på plats då tillsammans med den förnyelsebara energi som kommer att krävas”, säger Matt Harrison, vd för Toyota Motor Europe.

En mångfald drivlinelösningar

Gill Pratt, forskningschef vid TMC (Toyota Motor Corporation) och vd för TRI (Toyota Research Institute), beskrev att vägen mot koldioxidneutralitet blir som mest effektiv om den baseras på en mångfald av drivlinelösningar, med tanke på de olika förutsättningarna som råder på olika marknader runt världen. Tre nyckelfaktorer är avgörande: de tillgängliga energikällorna i olika regioner, de skiftande behoven av persontransporter samt nödvändigheten i att maximera ”Carbon Return on Investment” för att säkerställa att utnyttjandet av de knappa råmaterialen för batterier optimeras.

”Toyota har och kommer att tillverka miljoner batterielektriska bilar, men för att minska nettoutsläppen av koldioxid globalt mest effektivt ska vi använda alla redskap i vår verktygslåda. Det inkluderar självladdande elhybrider, laddhybrider, batterielektriska bilar och bränslecellsbilar. Fördelningen ska baseras på tillgänglig infrastruktur och köparnas behov i varje region, och en faktor är även den begränsade tillgången till batterier samt att prestandan för batterier kommer att förbättras”, säger Gill Pratt.

Fler detaljer om Toyotas batteristrategi delgavs av Gerald Killmann, vice vd för TME R&D, apropå det nyligen gjorda tillkännagivandet om 11,5 miljarder Euro i globala investeringar av batteristrategier.

Världens första tvåpoliga NiMh-batteri

Serietillverkningen av världens första tvåpoliga NiMh-batteri har inletts. Detta batteri ger, utöver att kräva mindre dyrbara mineraler, lägre kostnader tack vare den fördubblade effektdensiteten jämfört med ett vanligt NiMh-batteri.

Genom att använda liknande tekniker för litiumjon-batterier, kombinerat med ytterligare effektiviseringar i fordonens energiförbrukning, förväntar sig Toyota att batterikostnaden minskar med 50 procent per bil, utan att räckvidden försämras, under andra halvan av 2020-talet. Det kommer att göra batterielektriska fordon billigare.

Solid state-batterier i självladdande hybrider

Angående den efterlängtade lanseringen av solid state-batterier bekräftade Gerald Killmann att efter det senaste årets tester med prototyper kommer batterierna troligen att först introduceras i självladdande elhybrider. Senare kommer de även i batterielektriska bilar med målet att ge högre effekt, längre räckvidd och kortare laddtider.

TME räknar med att leverera 1,07 miljoner bilar 2021, vilket ger en beräknad marknadsandel på 6,3 procent. Det är nytt rekord och en ökning med 80 000 bilar jämfört med 2020. Under 2022 planerar TME att sälja cirka 1,3 miljoner bilar och nå en marknadsandel på 6,5 procent, vilket i så fall resulterar i ett nytt rekord.

Grunden för den förväntade ökningen med 230 000 fler sålda bilar från 2021 till 2022 är den starka produktutvecklingen, med ett brett utbud av modeller baserade på TNGA-plattformar och den högsta andelen elektrifierade bilar någonsin, för närvarande cirka 70 procent.

Till expansionen bidrar även de nya bilmodellerna, bland andra nya bZ4X, Aygo X, GR86, Yaris Cross och Corolla Cross.

Spara artikeln