Toyota Hydrogen Factory skalar upp sin europeiska verksamhet

Toyota Motor Europe (TME) etablerar en lokal affärsverksamhet inom vätgassektorn i Europa, Hydrogen Factory Europe. Satsningen kommer att säkerställa ett samordnat tillvägagångssätt för kommersialiseringen av vätgasteknologi och omfattar allt från utveckling och produktion till försäljning och eftermarknad.

 

Affärsenheten kommer att ansvara för att producera ett ökat antal bränslecellsystem och stödja en bredare grupp av kommersiella partnerskap vilket är i linje med företagets strategi för att uppnå koldioxidneutralitet i Europa till 2040.

Toyota räknar med att Europa kommer att vara en av världens största marknader för vätgas och bränslecellsteknik år 2030.  Växande investeringar och regleringsåtgärder uppmuntrar utveckling och marknadstillväxt. Däribland Europakommissionens gröna giv som bland annat omfattar investeringar på 45 miljarder euro i grön vätgas till 2027 vilket har en betydande påverkan på omställningen. Likaså EU:s transportinfrastrukturfond som har avsatt 284 miljoner euro, ungefär en tredjedel av sin budget, för uppförande av vätgastankstationer.

I det reviderade EU-direktivet om förnybar energi (REDIII) krävs att minst 42 % av all vätgas som används inom industrin i Europa kommer från hållbara källor till 2030. Detta tillsammans med planerna på att bygga vätgastankstationer med som mest 20 mils intervall längs regionens transeuropeiska transportnät (TEN-T) positionerar Europa sig i centrum för vätgastekniken.

Thiebault Paquet, TME Vice President och Head of Fuel Cell Business, sa på årets Kenshikiforum i Bryssel:

–  Både vi och Europa har en långsiktig tro på vätgas. Vi kommer att fortsätta att utveckla bränslecellspersonbilar och andra lätta nyttofordon samtidigt som vi har breddat vårt fokus mot tunga transporter för att stödja utbyggnaden av livskraftig vätgasinfrastruktur. Vi siktar på att vidareutveckla och lära oss tillsammans med partners som delar vårt förhållningssätt.

Ett växande utbud av vätgasdriven mobilitet

Toyota introducerade 2015 världens första massproducerade bränslecells-sedan, Mirai. Andra generationens bränslecellsteknologi lanserades i nuvarande generation Mirai 2020 och introducerades även i helt nya Toyota Crown i Japan tidigare i år vilket bekräftar företagets fortsatta engagemang för vätgasdrivna personbilar.

Personbilar med bränslecellsdrivlina har fördelarna av en lång räckvidd och snabb tanktid, och mot den bakgrunden har Toyota valt att bredda utvecklingen att även innefatta lätta kommersiella fordon. Tidigare i år avtäcktes den första prototypen av vätgasdrivna pickupen Hilux FCEV (fuel cell electric vehicle). Toyota Hilux är ett arbetsfordon med exceptionell tillförlitlighet och stryktålighet. Utvecklingsprojektet har haft stort fokus på att dessa egenskaper ska kunna bibehållas med en utsläppsfri bränslecellsdrivlina. Tack vare vätgasens försumbara vikt kan högre last- och dragvikt erhållas för lätta kommersiella FCEV-bilar jämfört med andra nollutsläppsalternativ.

Toyota har också integrerat sin bränslecellsteknik i tunga transporter och har inlett flera olika samarbeten på den strategiska lastbilsmarknaden i Europa. Företaget utökar också sitt samarbete med norska Corvus som är verksamma inom den marina sektorn. Dessutom kommer det franska företaget GCK att använda Toyotas bränslecellsmoduler för att konvertera dieselbussar till vätgasdrivna fordon.

Nästa generation bränslecellsteknik

Toyota är i full färd med att utveckla nästa generations bränslecellsteknik som förväntas leverera branschledande prestanda med längre livscykler och minskade kostnader. Den nya bränslecellstekniken som är planerad att introduceras 2026, kommer att leverera ännu högre effekt. Det nya bränslecellssystemet förväntas också ha en 20 procentig ökning av körräckvidden. Dessutom förväntas tekniska framsteg och ökade produktionsvolymer bidra till att sänka kostnaderna med mer än en tredjedel.  Toyota undersöker också potentialen för skalbara bränslecellsstackar med olika effekt samt olika design av vätgastankar med komplexa former, kompatibla med fordon av olika storlekar.

Spara artikeln