”I naturen får jag uppleva hur det är att vara människa”

-Där jag föddes fanns inte ”naturen”. Av det enkla skälet att allt omkring mig var naturligt, självklart, hemma.

Så inleder Jens Assur sin senaste bok Privat Natur som också är en utställning på Liljevalchs i Stockholm.  Jens Assur är fotograf och filmregissör och en av Sveriges främsta bildjournalister, uppvuxen i Stora Blåsjön i nordvästra Jämtland. Sedan många år har han världen som sitt arbetsfält och har givit ut flera uppmärksammade dokumentära böcker om allt från det svenska jordbruket till det urbaniserade Afrika. Privat Natur är hans kanske mest personliga och intima projekt där vi får ta del av porträtt och naturskildringar från hela världen. I den här intervjun berättar Jens Assur om sin relation till naturen, bakgrunden till projektet och om hur han använder sin Toyota Hilux för att komma nära naturen

Berätta om bakgrunden till uppkomsten av boken och utställningen?

-Jag är född i nordvästra Jämtland där familjen drev den lokala skidbacken och fjällhotellet. All ledig tid fördrev jag i skogen, bergen eller på sjön. Men så fort jag kunde lämnade jag landsbygden för Stockholm och i ett par årtionden var jag väldigt fokuserad på stadens erbjudanden och tappade min relation till naturen. När jag bildade familj återupptäckte jag naturens dragningskraft. En intressant och givande aspekt av att vara i naturen med andra är att upplevelsen har två dimensioner. Dels din egna, personliga upplevelse. Dels en gemensam,  delad upplevelse. Att man utmanar, peppar, stöttar och hjälper varandra. Jag började fotografera för att bevara de här värdefulla stunderna, men efter några år så såg jag något intressant, nämligen att bilderna berättade om människans relation till naturen. Vad vi gör i naturen och vilka spår vi lämnar efter oss.

Totalt blev det en miljon trehundratusen bilder och i boken får vi ta del av 205 av dessa. Privat Natur är, förutom en skildring av personliga ögonblick och äventyr, en ögonöppnare för vilka som har tillgång till naturen, när kommersialisering och privatisering inkräktar på vår unika allemansrätt.

Du lämnade Stockholm för några år sedan och flyttade tillbaka med din familj till Jämtland. Hur skulle du beskriva din relation till naturen i dag?

-Den är aktiv och vital. För mig personligen handlar friluftsliv om att utmanas. Att utöva aktiviteter som kräver fysisk mental närvaro och fokus. Det gör att man är närvarande i nuet, att tanken är där kroppen är. Genom att flytta från storstan till en mindre ort fick vi tillgång till en större värld. Att bo nära och ha en relation till friluftsliv gör att man alltid kan utöva aktiviteter som är givande för den mentala och fysiska hälsan.

Hur viktig tror du att närheten till naturen är för oss människor?

-Den är jätteviktigt. Många som bor i städerna har tappat närheten till skog och mark. Vi har strävat efter att leva liv som är så komfortabla som möjligt och det kräver en hel del att vara i naturen på riktigt. Många känner sig inte bekväma att bo i tält utan väljer hellre att åka till en sandstrand och bo på hotell. Men det handlar inte bara om att möta naturen, utan att också möta sig själv. I naturen upplever vi rädsla, tillfredställelse, trötthet, lycka, frid, adrenalin… Att ta del av naturen på riktigt är att uppleva hur det är att vara människa.

 

Har du några tips på hur man ska närma sig naturen om man inte har erfarenheten?

-Man behöver inte börja med det mest extrema, utan hitta en ingång där man sen steg för steg kan utveckla sig själv i naturen. Friluftslivet ser olika ut för olika individer. Några söker kontemplation, tystnad och frid, andra vill ha adrenalin och utmaningar. I dag är det så lätt att ta till sig information. Följ gärna personer som du tycker är intressanta och som kan ge tips på vad du kan börja med och vilken utrusning som är relevant för sammanhanget.

Jag vet att du är skeptisk till hur många använder naturen som fond för att framhäva sig själva i sociala medier. Utveckla dina tankar:

-Det är så tydligt att många vill visa att de lever ett framgångsrikt och spännande liv. Man tar sig till en specifik plats, ett vattenfall, en klippa eller vad det kan vara, trycker av en selfie och postar. Titta vilken världsresenär jag är! Förutom att man inte är närvarande i naturupplevelsen, så skapar det ett tufft tryck på vissa specifika platser som slits hårt av att alla ska dit. Vi har inte bara en rätt till naturen vi har också en skyldighet och bör behandla den med respekt. I dag ska allt gå så fort. Förr var en fjällvandrare någon som var ute i några veckor och hade en plan för att hantera alla sorters väder. I dag, om något stör planen, så väljer många att ringa in en helikopter. Här tror jag vi måste tänka om.

Du har ju en Toyota Hilux, hur använder du den i ditt friluftsliv?

-Då vi tillbringar stor del i norra Sverige och ofta ska ta oss långa sträckor är det viktigt med trygghet och tillförlitlighet. Hiluxen är robust, säker och kan ta sig fram överallt. Eftersom vi gillar friheten med overlanding så har vi också installerat två taktält vilket gör att alla i familjen får gott om utrymme. Där bak får jag plats med kylskåp, verktyg och alla personliga tillhörigheter.

När jag reser i olika afrikanska länder eller andra delar av världen där det kan vara krävande att ta sig fram pga. bristen på ordentliga vägar brukar jag också välja att hyra Hilux som jag kan lita på i svårtillgängliga områden.

Du som rest och arbetat över stora delar av världen har du någon favoritplats?

-Vissa delar av Afrika är oslagbara att resa i som Namibia, Zimbabwe och Botswana. Närheten till människans ursprung blir så påtaglig i dessa oexploaterade miljöer. Det är du själv som ansvarar för din egen framdrift, hela tiden på naturens villkor. Spänning och närvaro i en fantastisk natur det är oslagbart.

Privat natur ges ut av Nordsteds förlag. Till boken finns också en liten orange handbok med Jens Assurs tips och råd inför olika typer av äventyr – allt från packlista till matnyttiga råd som:  ”finding you way home”, ”How to take better photos” eller ”Tenting in Southern  Africa, Special Rules” och mycket mer.  Fler inspirerande bilder finns också att se på Jens Assurs Instagram @jensassur.

 

 

 

 

 

 

Spara artikeln