Nu inleds bygget av Toyotas experimentstad

Woven City ska bli ett levande laboratorium för framtiden…