Stor delegation från Oslo Kommun på studiebesök hos KINTO

En grupp om totalt 32 tjänstemän från Oslo kommun besökte i veckan KINTO och Toyotas huvudkontor för att utbyta erfarenheter kring mobilitet. Det blev intressanta diskussioner och upptäckter om olika sätt att arbeta kring mobilitet för en mer hållbar stadsmiljö.

Kinto. Foto Anna Hållams

För att reducera antalet bilar i Oslos stadskärna, stimulera till mer miljövänliga transporter och få ner behovet av parkeringar i staden har man från politiken valt att satsa på mobilitet. 2020 sjösatte Oslo kommun en tvåårig prövotid för en stationsbaserad bildelning. Som ett led i utvärderingsarbetet besöker man nu både Stockholms stad och två svenska företag, Voi och KINTO för att få inspiration och dela erfarenheter.

-När vi nu utvärderar första prövoperioden är det viktigt att vi hittar rätt väg framåt för hur vi ska drifta bildelning på ett enkel och automatiserat sätt. Detta för att säkra att vi når den politiska målsättningen. Därför är det intressant för oss att få ta del av KINTOs affärsmodeller, arbetssätt och analyser av brukarnas behov, säger Martin Bergheim, ansvarig för bildelning på Oslo kommun

Kinto. Foto Anna Hållams

”The Toyota way” handlar om att vara nära kunden. Mobilitetstjänstleverantören KINTO som ägs av Toyota utgår från individens behov av rörlighet i vardagen genom att erbjuda mobilitetslösningar utifrån varje kunds önskemål vid olika tillfällen. Det kan vara allt från bildelning i bilpool till flexibla abonnemang med olika bilmodeller i fråga om storlek, drivlinor mm.

KINTO startade i Sverige sommaren 2020 och har i dag 65 000 registrerade kunder och ca 900 bilar.

-Vi har haft ca 180 000 transaktioner sedan starten i juni 2020 och analyserar kontinuerligt de data vi får in för att kunna vara snabbfotade och förändra utifrån kundernas behov, framhåller Johan Lundblad, head of KINTO Nordics and Baltics och fortsätter:

-Det man måste inse för att klara omställningsmålen är att mobilitetsleverantörer är en del i ett större mobilitetsystem. Har kommunerna inte fungerande kollektivtrafik eller laddinfrastruktur så har vi heller ingen fungerande bildelning

I Oslo har kommunen under prövotiden haft 600 fasta uppställningsplatser för bildelning. 2023 har man beslutat att utöka med ytterligare 400 platser. Hela tretton olika bildelningsleverantörer är involverade i projektet och det är också i samarbete med dessa som man bestämmer var de olika uppställningsplatserna ska ligga och hur de ska fördelas aktörerna emellan.

-Det har varit väldigt intressant att höra hur Oslo kommun och branschen arbetar tillsammans för att ställa om till nya cirkulära modeller. Där har staden tagit en aktiv roll och beslutat att öronmärka x antal platser för bildelning. Här i Sverige har man överlåtit det till de olika parkeringsbolagen. Detta innebär att vi har svårt att tillgodose kundernas önskemål där behovet är som störst eftersom tillgången på p-platser är ytterst begränsad, poängterar Johan Lundblad

Studiebesöket hos KINTO avslutades med ett stopp på Tekniska museet och utställningen Zero City där Toyota är en av huvudpartnerna. Syftet med utställningen är att visa på hur ny teknik, forskning och nya vanor kan komma en bra bit på väg mot en stad där utsläppen är noll.

-I Oslo är politikernas vision att medborgarna ska klara sig utan privat bil. Då är olika mobilitetslösningar en nyckel för att klara våra uppsatta hållbarhetsmål. Nu behöver vi få till stånd ett fungerande planläggningsverktyg utifrån invånarnas behov. Det var mycket intressant att ta del av KINTOs statistik och erfarenheter. Här har vi mycket kvar att lära, avslutar Martin Bergheim bildelningsansvarig inom Oslo kommun.

Kinto. Foto Anna Hållams

Kinto. Foto Anna Hållams

Spara artikeln