Toyota bZ4X förbättras med snabbare laddning och nya funktioner