KINTO Flex: ny tjänst ger möjlighet att abonnera bil

Från 30 dagar till ett år, alltid med flexibla villkor…