Toyota inleder tillverkning av andra generationens bränslecellsmoduler

· Tillverkningen av andra generationens bränslecellsmoduler påbörjas i Bryssel
· Mindre och lättare och tillgänglig i två format
· Toyota förstärker sin satsning på bränslecellsteknik utanför fordon för att nå sänkta CO2-utsläpp

Toyota påbörjade utvecklingen av bränsleceller 1992. I dag är Toyotas inriktning att nå ett koldioxidneutralt samhälle. För att nå detta mål utvecklar företaget flera elektrifierade tekniker, där bränsleceller bedöms vara en viktig nyckel för att minska CO2-utsläppen.

Toyotas satsning på bränsleceller sträcker sig långt utanför användning i personbilar och företaget gör därför bränslecellstekniken tillgänglig i form av lättanvända moduler.

För att underlätta användningen i sammanhang utanför fordon har Toyota paketerat bränsleceller i moduler. Med början i januari 2022 inleder Toyota tillverkningen av den andra generationens bränslecellsmoduler, som baseras på den andra generationen bränslecellssystem. De nya modulerna är mindre och lättare samt har högre energitäthet.

Enkla att anpassa 

Modulerna finns i två former: som en kub, eller med en platt, rektangulär form. Detta ger större flexibilitet och enklare anpassning för olika ändamål.

Den nya generationen bränslecellsmoduler kommer att tillverkas i Europa vid Toyota Motor Europe (TME) i Bryssel. Fabriken är ett pilotprojekt där avancerad teknik kombineras med hög tillverkningstakt.

Valet att tillverka i Europa baseras på en väsentligt ökad efterfrågan i regionen. I samarbete med de företag som vill använda Toyotas teknik i sina applikationer kommer TME:s bränslecellsavdelning att erbjuda stöd och support för integreringen. Närheten till externa partners och förmågan att på nära håll upptäcka nya affärsmöjligheter leder till att företaget snabbt kan öka tillgången vid behov.

Vätgaskluster i Europa

Utvidgningen av den europeiska bränslecellsekonomin kommer att bli en nyckelfaktor för att nå EU:s Green Deal, med målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser 2050. EU har slagit fast att för att klara denna utmaning kommer industrin att behöva föregångare inom klimat och resurshantering för att utveckla kommersiella genombrottstekniker i de viktigaste sektorerna redan 2030.

Uppkomsten av vätgaskluster i Europa visar hur olika branscher samlas och för med sig olika kunskaper, erfarenheter och tekniker. Exempelvis lastbilar, bussar, taxiflottor och vätgasinfrastruktur för att åstadkomma hållbara affärsupplägg. På så sätt kan de växa och lägga grunden för storskaliga satsningar.

Spara artikeln