NTT och Toyota bildar allians för smarta städer

Toyota Motor Corporation och det japanska telekombolaget NTT kommer att bilda en gemensam allians för att utveckla så kallade smarta städer.

Bilindustrin står inför stora krav på förändringar som grundas bland annat i nya marknadsbehov, skärpta miljö- och säkerhetsregler, alltmer sofistikerad och avancerad teknik samt en allmän utveckling av mobila tjänster.

Vid presentationen av alliansen konkretiserade Toyotas koncernchef, Akio Toyoda, utvecklingspotentialen för bilindustrin:

”Med de stora framsteg som möjliggörs tack vare uppkopplade tjänster och produkter kommer inte bilar längre att enbart vara något man själv äger och använder för att förflytta sig. Bilar kommer att ha en strukturell funktion i samhällssystemet. Bilens roll måste förändras.”

I telekombranschen ökar snabbt användningen av digitala tjänster tack vare utvecklingen av molnlösningar, uppkopplade vardagsprodukter, ”big data” samt artificiell intelligens. Det medför att utvecklingen kan styras mer målinriktat baserat på den data som samlas in.

Toyota och NTT har redan tidigare samarbetat inom området uppkopplade bilar. Men med utgångspunkt i de förändringar som båda branscherna genomgår anser företagen att ett fördjupat samarbete är rätt väg för att skapa hållbar tillväxt.

Därför har Toyota och NTT ett inlett utvecklingsprojekt med sikte på ”smart cities”, smarta städer. Tanken är att lösa en mängd problem genom att förädla och effektivisera funktioner och tjänster i både städer och regioner med avancerad teknik. På så sätt kan nya värden skapas, inte minst i form av ökad bekvämlighet.

Den 7 januari 2020 tillkännagav Toyota ramarna för ett projekt att bygga en prototypstad som binder samman olika varor och tjänster som förenklar människors dagliga verksamheter. Som utgångspunkt används Toyota Motor East Japans snart nedlagda fabrik, Higashi Fuji Plant (i staden Susono, Shizuokaprefekturen). Fabriken är planerad att stängas i slutet av 2020 och då kan samordningen mellan flera affärspartners och forskare ta ett steg mot skapandet av en ny stad. Toyota har valt att kalla staden Woven City.

NTT har arbetat tillsammans med lokala myndigheter i bland annat Fukuoka, Sapporo, Yokohama och Chiba samt även med andra företag för att hitta lösningar på olika stads- och samhällsbyggnadsfrågor.

I Las Vegas presenterades ett smart city-projekt i december 2018. Genom att myndigheterna i Las Vegas får del av stora mängder data ges möjlighet att med den mest avancerade informationstekniken samt artificiell intelligens och uppkopplade produkter snabbt upptäcka och analysera incidenter och olyckor.

NTT stöder initiativ för att samma metoder ska kunna användas i andra städer. Dessutom startade NTT i juli 2019 ett nytt bolag, NTT Urban Solutions, som stöder utvecklingen av smarta städer genom att använda informationsteknik i NTT:s egna fastigheter. NTT har även startat NTT Anode Energy Corporation som utvecklar teknik inom fältet smart energi, det vill säga med fokus på att minska den globala uppvärmningen och öka användningen av förnyelsebara energikällor. Detta är en av hörnstenarna i byggandet av smarta städer.

Genom att ta tillvara alla de tillgångar som koncernen rymmer påskyndar NTT utvecklingen av smarta städer.

Men dessa kraftfulla satsningar får ännu större utväxling när Toyota och NTT väljer att bilda en allians för att skapa det som kallas ”Smart City Platform”. Detta blir fundamentet för att göra verklighet av smarta städer i både Japan och resten av världen. Akio Toyoda igen:

”NTT och Toyota har båda i sin själ att lyfta Japan. Om vi tillsammans och med andra kan skapa en plattform som stöder och utvecklar människors välmående kommer det inte bara samhället till gagn. Det kommer även att stärka Japans roll i världen, det är min övertygelse.”

Smart City Platform kommer att skapa mervärde för såväl enskilda individer som fastigheter, vardagsliv, näringsliv, infrastruktur och offentlig service.

Förebilden skapas i Higashi-Fujiområdet i Susono, det som Toyota kallar Woven city, samt i Minato-ku, Tokyo, som är en del av NTT:s huvudkontor i närheten av Shinagawastationen. Därefter kommer fler städer följa.

NTT och Toyota kommer att äga aktier korsvist i respektive bolag med ett långsiktigt mål att skapa kommersiella förutsättningar för smarta städer som kan utvecklas i samklang med sina innevånare.

Toyota NTT Smart City Alliance

Spara artikeln